Vlaović: U prvih 100 dana rada Vlade postavli smo dobre temelje za zdrav razvoj u oblastima kulture i medija

U fokusu Ministarstva kulture i medija su afirmacija kulturnog nasljeđa, očuvanje kulturne osobenosti, stvaranje bogatijeg i raznovrsnijeg kulturnog života i snaženje medijskih sloboda, poručila je ministarka kulture Maša Vlaović, povodom 100 dana rada 43. Vlade Crne Gore.

„Intenzivno smo radili na oživljavanju usporenih procesa i postavili dobre osnove za zdrav razvoj ovih sektora, a zajednički cilj nam je stvaranje modernog evropskog društva, za koje smo svjesni da ne može postojati bez snažne medijske zajednice, slobodnog i profesionalnog novinarstva“, rekla je Vlaović.

Ministarstvo kulture i medija je, kako je kazala, tokom ovog perioda posvećeno radilo na jačanju i unapređenju normativnog okvira u oblasti medija, a pri kraju je izrada Medijske strategije, strateškog dokumenta kojim će se utvrditi smjernice razvoja i unapređenja medijskog sektora u državi.

Vlaović je kazala da je intenziviran rad Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o medijima i Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, kao i Nacrta novog Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, radi potpunog usklađivanja s pravnom tekovinom EU.

„Kada budu donešeni sva tri zakona predstavljaće osnov harmonizacije crnogorskog normativnog okvira, a njihovim istovremenim usvajanjem doprinijećemo kvalitetnoj i dosljednoj implementaciji međunarodnih standarda“, ocijenila je Vlaović.

Prema njenim riječima, Ministartsvo je realizovalo sveobuhvatnu pomoć medijima, na lokalnom i nacionalnom nivou, i to sa ukupno 312 hiljada eura za dva javna konkursa, i paketom pamoći za sve elektronske medije koji svoj signal emituju preko Rafio Difuznog centra u visini od i 400 hiljada eura.

U toku ovog perioda, Vlaović je napomenula i da se sastala sa brojnim kulturnim radnicima, posjetila mnoge institucije kulture, pozvala sve dobronamjerne i zainteresovane da pomognu, kako bi zajednički sagledali stanje u kulturi i kroz izradu strateških dokumenta adresirali sve probleme i ponudili najbolja rješenja.

Kako je kazala, u toku je postupak pripreme Nacionalnog programa razvoja kulture – krovnog strateškog dokumenta u oblasti kulture, kojim će se utvrditi ciljevi i prioriteti razvoja kulture u narednom petogodišnjem periodu.

“Podstičemo razvoj kulture kroz dva konkursa, čijom realizacijom ćemo dati snažan impuls onom sektoru kulture koji treba da rezultira stvaranjem novih vrijednosti“, istakla je Vlaović.

Ona kazala da je donešena odluka o raspodjeli ukupne finansijske podrške od 613.905 hiljada eura za 155 projekata u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Prema Vlaović, još uvijek je u toku konkurs za sufinansiranje projekata i programa od značaja za podsticaj i razvoj kreativnih industrija za ovu godinu, kojim se sufinansiraju projekati iz oblasti produkcije kulturnih proizvoda i usluga intelektualne svojine.

„U pogledu jačanja infrastrukturnih kapaciteta za podršku, razvoj i promociju kulturnih i kreativnih industrija, sprovodimo aktivnosti na uspostavljanju rezidencijalnih centara i kreativnih habova u četiri opštine Herceg Novom, Plužinama, Bijelom Polju i Podgorici“, navela je Vlaović.

Ona je dodala i da je izrađen Nacrt programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2022. godinu, kao i da je nakon dvogodišnjeg zastoja u radu, obrazovana Komisija za polaganje stručnog ispita u oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti.

„Organizovan vanredni, julski rok, kako bi se omogućilo polaganje stručnog ispita za oko 90 podnosioca zahtjeva i nesmateno nastavilo sa organizovanjem propisanih ispitnih rokova“, kazala je Vlaović.

Takođe, kako je rekla, formirali su i novu Nacionalnu komisiju za UNESCO, za koju su uvjereni da će dati puni doprinos jačanju saradnje s ovom međunarodnom organizacijom i pomoći nadležnim ustanovama u Crnoj Gori da dobra koja se nalaze na UNESCO listama zaštite na pravi način.

Vlaović je poručila da je redefinisanje postojećeg koncepta institucionalne kulture, koji je umnogome atrofirao u svojim birokratskim zadatostima, jedan je od najvažnijih zadataka ovog resora.

Ona je ocijenila da specifičnosti crnogorske društveno-političke stvarnosti, čije neuralgije imaju svoj jasan odraz i u kulturi, traže promišljenu strategiju u koncipiranju kulturne politike koja će odgovoriti sve izraženijim potrebama za očuvanje kulturnih posebnosti u okvirima jednog građanskog i demokratskog društva

„Ministarstvo pomno radi na proširenju stručnih i kadrovskih resursa čime bi se stvorili što bolji uslovi za odgovor na pomenute izazove”, zaključila je Vlaović.

izvor: AntenaM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor