Search
Close this search box.

”Učestalost upotrebe duvanskih proizvoda značajno iznad prosjeka u regionu Evrope”

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić susreo se danas sa šeficom kancelarije SZO u Crnoj Gori, dr Minom Brajović. Tokom konstruktivnog sastanka bilo je riječi o više tema, a razmatrane su i prioritetne oblasti kratkoročne i dugoročne saradnje u cilju unapređivanja zdravlja i zdravstvene sigurnosti u Crnoj Gori, saopštili su iz PR Službe Ministarstva zdravlja.

gov.me
gov.me

U razgovoru, ministar Šćekić istakao je da zdravlje predstavlja jedan od ključnih strateških prioriteta za Vladu Crne Gore i da je visoko pozicionirano na političkoj agendi. Jedan od prvih koraka resora zdravstva biće kvalitetno sagledavanje ključnih segmenata funkcionisanja zdravstvenog sistema u Crnoj Gori, koji će poslužiti kao input za formulisanje nove Strategije unapređivanja zdravlja.

Po njegovim riječima, okosnica strategije biće obezbjeđivanje jednake dostupnosti kvalitetnim zdrvstvenim uslugama uz unaprijeđeni nivo zaštite od finansijskog rizika za građane prilikom korišćenja zdravstvenih usluga. Stabilno i održivo finansiranje sistema zdravstva , kako je ministar Šćekić istakao, predstavlja imperativ za njegov resor i Vladu Crne Gore. Kako je zdravlje najveći kapital društva i pretpostavka i ishod održivog razvoja, ministar zdravlja je istakao da će nova strategija unaprjeđivanja zdravlja biti rađena kroz participativni pristup i konsenzus na nivou društva, uz puni angažman i Parlamenta i svih relevatnih sektora.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je intenziviranju projektnih aktivnosti na planu promocije programa COVID 19 imunizacije, koji sprovodi SZO, a finansira Vlada SAD-a. Takođe, predmet pažnje bile su i pripremne aktivnosti za uspostavljanje Javno-zdravstvenog kriznog operativnog centra uz podršku strateških partnera EU delegacije i SZO.

Tokom sastanka definisan je i koncept predstojećeg Samita malih zemalja na visokom nivou, koji se održava 02. i 03. juna 2022.godine, čiji domaćin će biti Ministarstvo zdravlja Crne Gore. Imajući na umu višestruke implikacije COVID 19 pandemije, posebno na male zemlje i sisteme, dogovoreno je da će tematski fokus dvodnevnog samita biti potreba većeg ulaganja u zdravstvenu sigurnost, u smislu jačanja kapaciteta za prevenciju, ranu detekciju, pripremljenost i odgovor na zdravstvene krize. Drugi dan samita biće posvećen značaju daljeg ulaganja u zdravlje i transformaciju zdravstvenog sistema u cilju stvaranja boljih prospekata za održivi razvoj turizma.

Na samitu će učestvovati predstavnici jedanaest malih zemalja, uključujući i SZO Direktora za Evropu.

Dr Brajović je u ime SZO izrazila spremnost pružanja pune podrške naporima Vlade Crne Gore i resornog Ministarstva zdravlja, pod liderstvom ministra Šćekića u ostvarivanju univerzalne zdravstvene zaštite i jačanju zdravstvenog sistema u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na kapacitete za pripremljenost i odgovor na javno- zdravstvene krizne situacije.

Pozdravljajući opredjeljenje Vlade i resornog ministarstva da zdravlje bude u vrhu prioriteta političke i razvojne agende, dr Brajović posebno je istakla značaj većeg ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, kao okosnicu snažnog zdravstvenog sistema, sposobnog da se uhvati u koštac sa hroničnim oboljenjima i zdravlje „donese“ do svakog domaćinstva u Crnoj Gori.

Ona je posebno pozdravila odluku Vlade Crne Gore da se dalje finansijski opterete duvanski prozvodi, posebno imajući na umu da je u Crnoj Gori učestalost upotrebe duvanskih proizvoda značajno iznad prosjeka u regionu Evrope.

Na sastanku su učestvovali i Anka Vukićević, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja i Mirjana Đuranovic, načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i SZO nacionalni koordinator.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor