Tužilaštvo ispituje osnivače firme D.O.O.,,MNE FRIENDS” Suljevića, Janjuševića i njihovog direktora Jovana Šćekića

Kako saznaje portal sjevercg Osnovno državno tužilaštvo Bijelo Polje ispituje osnivače firme D.O.O.,,MNE FRIENDS” predsjednika Skupštine Opštine Bijelo Polje Ernada Suljevića i Izvršnog direktora NVO,,Bjelopoljski demokratski centar” Zdravka Janjuševića, kao i direktora ove firme kojeg su 2018.godine postavili Suljević i Janjušević, Jovana Šćekića.

    Ernad Suljević,Zdravko Janjušević,Jovan Šćekić

Krivičnu prijavu je podnijela NVO,,Euromost” na osnovu dokumentacije finasijskih izvještaja projekata koji su odobreni NVO,,Bjelopoljskom demokratskom centru” u kojem je odgovorno lice Zdravko Janjušević i NVO,,Demokratski progres” u kojoj je 2018 i 2019.godine Izvršni direktor vršio Ernad Suljević.

Predsjednik Skupštine Ernad Suljević je na sajtu Opštine kroz svoju biografiju je objavio, da je jedan od osnivača D.O.O.,,MNE FRIENDS” i u istom radio kao poslovni menadžer.

     Biografija Ernada Suljevića sa sajta Opštine Bijelo Polje

U rješenju D.O.O.,,MNE FRIENDS” iz Centra registra privrednog suda se vidi da je Zdravko Janjušević 100% osnivač ove firme, dok je Izvršni direktor Jovan Šćekić. Takodje, da je ova firma osnovana 14.09.2018 a likvidirana 15.09.2019.godine.

Na portalu Uprave prihoda i carina kroz finasijske završne izvještaje za period rada ove firme za 2018 i 2019.godinu se jasno vidi, da pomenuta firma, nije prijavila  nikakve prihoda.

    Portal uprave prihoda i carina, Finasijski iskazi D.O.O.,,MNE FRIENDS“ za 2018.godinu

  Portal uprave prihoda i carina, Finasijski iskazi D.O.O.,,MNE FRIENDS“ za 2019.godinu

Kroz finasijsku dokumentaciju nevladinih organizacija Suljevića i Janjuševića koje su dostavljene Komisijama za raspodjelu sredstava programima NVO, fakture, izvode iz banaka, kao i uplatnice se, vidi da su fakture naznačene i dostavljene od D.O.O.,,MNE FRIENDS” i da su sredstva uplaćivana na žiro račun ove firme.

 

 

       Transakcioni računi NVO,,Demokratski progres“

Takodje, kroz podatke firme se jasno vidi da je D.O.O.,,MNE FRIENDS”, registrovana na PDV 17.09.2018.godine, pod brojem 70/31-02070-5, dok se kroz dostavljene fakture iste firme koje je Zdravko Janjušević kao osnivač fakturisao sam sebi, napominje, da pomenuta firma nije PDV obveznik.

Pomenuta firma D.O.O.,,MNE FRIENDS” je fakturisala i drugim NVO, čiji su Izvršni direktori bliski sa Janjuševićem i Suljevićem, za razne djelatnosti kao što su,,smještaj,osveženja,iznamljivanje prostora,ručkov, razne brošure,torbe za djecu romske populacije i sl.

Tužilaštvu je dostavljeno na desetine faktura od ovih NVO, kao i trideset različitih potpisa pored pečata D.O.O,,MNE FRIENDS” imena Jovan Šćekić, zbog čega se sumnja da ovo lice nije potpisivalo fakture već da je to neko drugi radio u ime njegovo.

Različiti potpisi na izdatim fakturama imena Izvršnog direktora D.O.O.MNE FRIENDS“ Jovana Šćekića

Projekat pod nazivom,,Kreativni Studio za OSI“ koji je odobren NVO,,Demokratski progres” u visini od 33.740,49 eura  je 2018.godine odobrio, tadašnji direktor ZZZCG i sadašnji funkcioner BS Suljo Mustafić, koji je i potpisao ugovor sa sadašnjim predsjednikom Skupštine Op[tine Bijelo Polje  i predsjednikom O.O.Bošnjačke stranke Bijelo Polje Ernadom Suljevićem.

    Ugovor o dodijeli granta

Iz NVO,,Euromost” za portal sjevercg su kazali, da neće dozvoliti da se ovaj slučaj zataška ili krivica prebaci na drugog, da je ovde jasno koja su krivična djela izvršena,što je razlog da su o čitavom slučaju sa dokazima obavijestili pored ODT Bijelo Polje i Više državno tužilaštvo Bijelo Polje, Vrhovno državno tužilaštvo, kao i Specijalno državno tužilaštvo.

Iz Euromosta navode, da ne žele dok državne institucije ne kažu svoje nikoga označavati, ali da smatraju da javnost mora znati za ove slučajeve, da se ipak radi  o jednom licu, visokom Javnom funkcioneru u Opštini Bijelo Polje, koje vodi Skupštinu  grada i da očekuju od ODT Bijelog Polja da cijeli slučaj ispita do kraja ili prebace Specijalnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Iz ove organizacij takodje napominju, da su još prije devet mjeseci i svoju finasijsku dokumentaciju svih do sada realizovanih projekata dostavili ODT Bijelo Polje na ispitivanje, kao što su uradili i sa drugim finasijskim izvještajima NVO.

Oni napominju, da je 2020.godine na sastanku NVO sektora koji se održao u Opštini Bijelo Polje, a koji je vodio tadašnji potpredsjednik Opštine Bijelo Polje Ernad Suljević, koji je ujedno obavljao i dužnost predsjednika opštinske Komisije za raspodjelu sredstava programima NVO zatraženo, da se ispita poslovanje pojedinih bjelopoljskih NVO, aludirajući na NVO,,Euromost“, što je razlog da NVO,,Euromost”, pokrene aktivnost analize trošenja sredstava bjelopoljskih NVO, gdje se pored ostalog prvo započelo ispitivanje poslovanja NVO,,Euromost”, pa drugih organizacija i ko god bude vršio krivična djela neka odgovara.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor