Traže da se pretresu arhive svih tužilaštava

Nakon što je otkriveno da je veliki broj nerasvijetljenih predmeta bio godinama u arhivi ODT-a Podgorica, Tužilački savjet donio je zaključke da se od svih državnih tužilaštava u roku od 60 dana dobiju informacije o broju KTN predmeta.

“Od svih rukovodilaca ODT tražiti izvještaj o svim neriješenim Ktn predmetima koji se odnose na događaje prije 1.1.2019. godine (broj predmeta, ime i prezime državnog tužioca koji je zadužen i datum kad je zadužen predmetom), sa izjašnjenjem zaduženog tužioca za svaki pojedinačni predmet o tome – da li je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, kada je preduzeta posljednja radnja prije 20.10.2023. godine, da li je preduzeta neka radnja u periodu od 20.10.2023. godine do dana podnošenja izvještaja”, navodi TS u zaključcima.

To tijelo će tražiti od svih šefova viših državnih tužilaštava izvještaj o svim neriješenim Ktn predmetima koji se odnose na događaje prije 1.1.2013. godine (broj predmeta, ime i prezime državnog tužioca koji je zadužen i datum kad je zadužen predmetom), sa izjašnjenjem zaduženog tužioca za svaki pojedinačni predmet.

Od glavnog specijalnog tužioca, TS će tražiti izvještaj o svim neriješenim Ktn predmetima koji se odnose na događaje prije 1.1.2013. godine i to sa izjašnjenjem specijalnog tužioca za svaki pojedinačni predmet da li je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, kada je preduzeta posljednja radnja prije 20. oktobra 2023, te da li je preduzeta neka radnja danas do dana podnošenja izvještaja.

Zaključcima je TS donio odluku da se od ODT Podgorica dostavi izjašnjenje do 31.1.2024. godine, o radnjama koje su preuzete do 15.1.2024. godine, naročito o broju optužnih akata koji su predati sudu.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor