Stomatolozi obustavljaju pružanje usloga osiguranicima Fonda: Ugovor istekao, nezadovoljni načinom obračuna

Predsjednik Stomatološke komore, Vladimir Jovetić,saopštio je da danas ističe ugovor koji su potpisali sa Fondom za zdravstveno osiguranje i dodao da su stomatolozi nezadovoljni načinom na koji se obračunavaju usluge. Iz Stomatološke komora Crne Gore je saopšteno da Ugovori o pružanju stomatoloških usluga koje stomatolozi imaju zaključene sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore prestaju da važe dana danas, istekom roka na koji su zaključeni.

Prema tim ugovorima, kako kažu, stomatolozi na teret Fonda za zdravstveno osigUranje Crne Gore pružaju stomatološke usluge osiguranicima Fonda, prije svega djeci do 18 godina, djeci bez roditeljskog staranja, trudnicama, licima sa invaliditetom, studentima do navršenih 26 godina, licima iznad 65 godina starosti.

„Međutim, veliki broj stomatologa izražava nezadovoljstvo sa načinom obračuna i visinom cijena za usluge koje pružaju po ugovorima sa Fondom, a koje cijene i način obračuna za pružene usluge se nijesu mijenjali godinama unazad, a ni budžet za stomatološke usluge nije povećan”, kazao je Jovetić.

Iako, kako navodi Jovetić, važeći ugovori o pružanju stomatoloških usluga ističu danas, veliki broj stomatologa koji su se prijavili na Javni poziv za pružanje stomatoloških usluga za 2023. godinu nije potpisao nove ugovore sa Fondom, a moguće da veći broj stomatologa u konačnom uopšte neće ni potpisati ugovore sa Fondom.

“Odustajanjem stomatologa od podnijetih prijava na Javnom pozivu, odnosno nepotpisivanjem ugovora sa Fondom, stvorila bi se situacija da osigurana lica Fonda neće imati mogućnost da ostvare besplatnu zdravstvenu zaštitu, odnosno neće biti u mogućnosti da im budu pružene besplatne stomatološke usluge koje padaju na teret Fonda, već će takve usluge morati da plate”, poručio je Jovetić.

Predstavnici Stomatološke komore Crne Gore su, dodaje Jovetić, posljednjih mjesec dana intenzivno pregovarali sa predstavnicima Fonda za zdravstveno osiguranje, pa je u tu svrhu održano nekoliko sastanaka.

“Iz razloga izraženog nezadovoljstva uslovima pod kojim pružaju stomatološke usluge po ugovorima sa Fondom, mnogi stomatolozi nijesu željeli čak ni da se prijave na Javni poziv koji je trajao do 10.3.2023.godine. Upravo na poziv Stomatološke komore Crne Gore, a nakon održanog sastanka predstavnika Stomatološke komore i Fonda za zdravstveno osiguranje, stomatolozi su posljednjeg dana prijave po Javnom pozivu ipak podnijeli prijave na Javni poziv, a posebno imajući u vidu iskazanu volju predstavnika Fonda da se uslovi pružanja stomatološke zaštite izmijene“, navodi Jovetić.

Međutim, pregovori Fonda za zdravstveno osiguranje i Stomatološke komore nijesu, dodaje, dali rezultate sa kojim su stomatolozi zadovoljni.

„Stomatološka komora razumije i podržava stavove stomatologa imajući u vidu inflaciju, povećanje zarada u gotovo svim sektorima u Crnoj Gori, povećanje troškova, povećanje cijena materijala koje stomatolozi koriste, dok sa druge strane cjenovnik usluga je godinama unazad isti, budžet opredijeljen za stomatološke usluge nije povećan. Stomatološka komora Crne Gore ne može da utiče na pojedinačnu odluku bilo kog stomatologa da li želi da zaključi Ugovor sa Fondom, jer je to pravo svakog pojedinca da odluči za sebe. Stomatološka komora je tu da podrži i zaštiti stomatologe, ali i da upozna javnost sa potencijalnim problemom koji može nastati već 1.4.2023.godine, ukoliko osiguranici Fonda ne budu mogli da ostvare besplatne stomatološke usluge, te i da pozove Fond za zdravstveno osiguranje da se pronađe što hitnije rješenje za ovaj problem. Konačno, Stomatološka komora urgira da se problem što hitnije riješi kako ne bi trpjeli osiguranici Fonda kojima pripada besplatno ostvarivanje prava iz stomatološke zaštite”, zaključio je Jovetić.

Izvor: Portal Analitika

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor