Šćepanović: Ponosni smo na raznovrsan i rezultatima bogat rad Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

U Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, kao novoformiranom u 43. Vladi Crne Gore, ponosni smo na dosadašnji rad i zadovoljni rezultatima koje donosi. Za nama su brojna dešavanja i aktivnosti realizovanih tokom 3 i po mjeseca intenzivnog rada, izjavila je resorna ministarka Biljana Šćepanović povodom 100 dana Vlade.

„Predstavili smo crnogorsku nauku i inovacije na dva izuzetno značajna međunarodna skupa – na Ministarskom sastanku Platformi Zapadnog Balkana za istraživanje i inovacije, u Tirani, i na Ministarskoj EUREKA konferenciji, u Estorilu. Sastali smo se sa brojnim visokim zvaničnicima Evropske komisije, uključujući i komesarku za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, Mariju Gabriel. Neki od ovih bilateralnih sastanaka su održani na marginama pomenutih skupova, a neki upravo u Crnoj Gori, s obzirom da smo imali zadovoljstvo da budemo domaćin prvog sastanka Zajedničkog odbora EU i Crne Gore za istraživanje i inovacije. Veoma nas raduju pozitivni komentari i pohvale za angažman, napredak i rezultate Crne Gore u nauci i inovacijama, a pogotovo isticanje naše države kao izvrsnog primjera u regionu, pa i šire“, navela je ona i dodala:

„U Crnoj Gori je održan i višednevni sastanak predstavnika Međunarodne grupe za fiziku čestica, koji su tom prilikom radili i sa našim profesorima fizike, kao i sa učenicima. Ministarstvo su posjetili ambasadori i ostali zvaničnici brojnih država.

Pridružili smo se planiranju aktivnosti u okviru crnogorskog predsjedavanja Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), za period od jula 2022. do juna 2023. godine, gdje ćemo se naročito fokusirati na regionalni projekat uspostavljanja Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST).

Učestvovali smo na više međunarodnih skupova vezanih upravo za ovaj projekat, ali i druge teme – sastanak borda guvernera JRC-a, sastanci radnih grupa SEEIIST konzorcijuma, UNDP radionica „Žene u STEM-u“, skupovi Digital Den Conects itd.

Osim na međunarodnom planu, bili smo aktivni i ispratili brojne crnogorske manifestacije, posvećene promociji nauke i inovacija, kao što su „Učenje nije mučenje“ u BP ili Inženjerska škola nauke u PV, finalnom akmičenju predakceleracijskog programa BoostMeUp na Luštici itd.

Organizovali smo niz info-događaja posvećenih informisanu svih zainteresovanih o brojnim programima podrške nauci i inovacijama, kako od strane našeg Ministartsva i ostalih subjekata naučnoistraživačke i inovacione infrastrukture, tako i EU i ostalih međunarondih programa. Sa ciljem bolje komunikacije i plasiranja informacija smo pokrenuli i novi S3 sajt.

Počeo je rad Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, u novom sastavu, a formirane su i Međuinstitucionalna S3 grupa i inovacione radne grupe po prioritetnim S3 oblastima.

Ministarstvo je raspisalo konkurs za podršku u ranoj fazi razvoja startapova, a Fond za inovacije konkurs za kolaborativne grantove. Već imamo značajno interesovanje za oba poziva. Osim toga, kontinuirano realizujemo aktivnosti u vezi godišnjih konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti.

Potpisali smo Memorandum o razumijevanju sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP i Memorandum o saradnji sa Američkom privrednom komorom u Crnoj Gori.

Nastavljeni su procesi koji se kontinuirano realizuju u sektoru nauke: licenciranje naučnoistraživačkih ustanova, praćenje stipendista doktorskih studija, praćenje rada centara izvrsnosti, monitoring tekućih projekata itd. Tu je i rad na pripremi Strategije NID 2023-2027, kao i na Završnom izvještaju o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije NID 2017-2021.

I u sektoru inovacija imamo aktivnosti vezano za strateške i pravne dokumente – u saradnji sa Ministartsvom finansija, započet je rad na izmjenama Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, kako bi njegova primjena mogla biti svrsishodnija, na uzajamno zadovoljstvo svih zainteresovanih strana.

Ostvarujemo kontinuiranu saradnju sa inovacionim infrastrukturnim subjektima našeg resora – Fond za inovacije, NTP i IPC Tehnopolis.

Ovom popisu možemo dodati još dosta aktivnosti, a ne smijemo zaboraviti i značajne uložene napore na administrativno-tehničkom formiranju novog ministartsva i stvaranja uslova za njegov dalji rad, kako bismo mogli da se pohvalimo rezultatima, za koje je zaslužan kompletan tim MNTR.“

Pred Ministarstvom je, kako kaže, niz događaja, ali i novih aktivnosti od izuzetnog značaja za naučnoistraživačku i inovacionu zajednicu Crne Gore.

„Intenzivno radimo na pripremi konkursa za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata i doktorskih istraživanja, kao i manifestacije Dani nauke i inovacija, što nas sve očekuje u septembru, a omogućeno je povećanjem budžetskih sredstava za naučnoistraživačku djelatnost, u saradnji sa Ministartsvom finansija.

Imajući u vidu da je dugoročni ekonomski razvoj valjan samo kada je zasnovan na znanju, istraživanju i inovacijama, jasan je značaj djelovanja MNTR za cjelokupno društvo, pogotovo za mlade, kojima moramo stvoriti valjane uslove za ostanak u Crnoj Gori, kako bi nas vodili u njen razvoj“, zaključila je Šćepanović.

izvor: antenaM

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor