PRIORITET PUT BEZ PREPREKA ZA OSI

Nepristupačnost institucija, objekata i javnih površina i dalje je jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom na području bjelopoljske opštine.
Kako bi se smanjile barijere sprovodi se više projekata, a kako navodi Dragana Božović iz Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom, cilj je da se podigne svijet građana o pravima osoba sa invaliditetom u saobraćaju. U okviru edukacije i radionica promovišu se prava osoba sa invaliditetom kao učesnika u saobraćaju i afirmiše njihova slobode kretanja.
– Posebno su bili značajni projekti sa mladima, odnosno srednjoškolskom omladinom o problemima sa kojima se suočavaju OSI u saobraćaju prilikom kretanja i ustanovljenje mehanizama za smanjenje barijerai diskriminacije OSI. Razvijanje senzibileta prema OSI je jako bitno kod mladih jer su oni budući kreatori javnih politika, pa i politika odnosa prema osobama sa invaliditetom u saobraćaju i uopšte – poručila je Božovićeva.
Među najčešćim problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom kao
učesnici u saobraćaju, Božović je navela zaustavljanje ili parkiranje vozila na pješačkom prelazu i nepostojanje trotoara opremljenih trakom vodiljom za osobe koje se kreću uz pomoć bijelog štapa.
Takođe, problem je što imamo neprilagođene trotoare i javni prevoz za osobe sa invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica ili pomoću drugih pomagala, nedostatak pristupnih rampi na prilazima i ulazima u javne ustanove kao što su škole, fakulteti, domovi zdravlja, bolnice, javna i komunalna preduzeća i dr – istakla je Božovićeva.
Sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Duško Ružić naglasio je da su osobe sa invaliditetom jedna od najranjivijih grupa, te da je neophodno da im se posveti više pažnje i da budu na vrhu liste prioriteta.
– Bilo bi dobro napraviti mobilnu aplikaciju i mapirati sva mjesta koja su već prilagođena osobama sa invaliditetom – kazao je Ružić.
Direktor Parking servisa Ismar Ćorović pojašnjava da su uradili sve kako bi omogućili bolju pristupačnost parking mjesta licima
sa invaliditetom.
„Ono što smo mi mogli da uradimo, a što je bila i naša obaveza, jeste obezbjeđivanje određenog broja parking mjesta za osobe sa invaliditetom – kazao je on.
Rafet Mulić je kao na jedan od najvećih problema ukazao na nepristupačnosti javnih površina.
– I sam svakodnevno nailazim na brojne prepreke, zbog kojih se nekad dešavaju i povrede – kazao je Mulić.
Neophodan lift u zgradi Opštine
Da su i u pokalnoj samouprapi svjesni ovog problema, potvrdio je doskorašnji menacer Opštine, a sada direktor Direkcije za investicije Fahrudin Begović. On je podsjetio i da rade na prilagođavanju zgrade opštine licima sa invaliditeom, te je istakao da je u toku faza projektovanja i dobijanja revizije.
– Očekujemo da će taj problem biti riješen u narednih godinu-dvije i to izgradnjom lifta – saopštio je Begović.
Istakao je i da je jako važno raditi na izradi vertikalne signalizacije za OSI, ali i naglasio da je zakonska regulativa u dijelu projektovanja jasna, te da nijedan projekat ne može biti odobren ako nije usklađen sa potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom. Takođe, Begović je napomenuo i da Opština Bijelo Polje svake godine donosi Program uređenja prostora, kojim se predviđa asfaltiranje puteva u gradu i prigradskim naseljima, te je i to prilika da se ti putevi učine pristupnim osobama sa invaliditetom.
Izvor: DAN
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor