Prijave za vaučere i subvencije za turoperatore do 1. marta

Podnosilac zahtjeva za subvencije za turoperatore treba da posjeduje važeće rješenje i licencu o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije – vrste organizator putovanja, da je registrovan u CRPS-u za obavljanje te djelatnosti i da je izmirio poreske obaveze zaključno sa krajem decembra 2019. godine.

Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) pozvalo je sve građane koji su registrovani izdavaoci privatnog smještaja da do 1. marta tom resoru podnesu prijavu za učešće u realizaciji turističkih vaučera za prosvjetne i zdravstvene radnike. Objavljen je i poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencije za turoperatore do istog datuma.

Pomoć za vaučere koja je vrijedna 5,5 miliona eura i subvencije od 150.000 eura za turoperatore je definisana mjerama Vlade za pomoć građanima i privredi u korona krizi.

“Pravo na turistički vaučer mogu ostvariti oni koji posjeduju rješenje o upisu u Centralni turistički registar za pružanje usluga smještaja u sobama za iznajmljivanje turistima, turističkim apartmanima, stanovima za iznajmljivanje turistima, kućama za iznajmljivanje turistima, najviše do 10 soba, odnosno 20 ležajeva, kampa sa najviše 15 smještajnih jedinica. Prijava treba da sadrži osnovne podatke o podnosiocu, važeće rješenje o upisu i dokaz iz Poreske uprave o prijavljenim i izmirenim poreskim obavezama po osnovu odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti zaključno sa krajem decembra 2019. godine”, piše u objavještenju MER-a na sajtu.

Podnosilac zahtjeva za subvencije za turoperatore treba da posjeduje važeće rješenje i licencu o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije – vrste organizator putovanja, da je registrovan u CRPS-u za obavljanje te djelatnosti i da je izmirio poreske obaveze zaključno sa krajem decembra 2019. godine.

Zahtjevi se mogu dostaviti preporučenom poštom na adresu Ministarstva ili predajom arhivi tog resora, kao i na mejl adresu prijave@mek.gov.me.

Povlastica za zapošljavanje

Poslodavac koji do kraja godine zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme sa osobom koja je na Zavodu za zapošljavanje preko tri mjeseca, oslobađa se plaćanja poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Radi se o mjeri podsticaja za novo zapošljavanje u trogodišnjem periodu.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor