Predlog dnevnog reda za 9. sjednicu Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore održaće 9. sjednicu danas u 10 sati.

Sa jedne od sjednica, gov.me
Sa jedne od sjednica, gov.me

Ovo je Predlog dnevnog reda za 9. sjednicu Vlade Crne Gore o kojima bi danas trebalo raspravljati:

1. Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore
Evropskoj uniji
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu
3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih
kampanja
4. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade
Gruzije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka
5. Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za
ljudska prava u Strazburu za 2021. godinu
6. Prijedlog uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih
imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2022. godinu
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje
poslova na određenim radnim mjestima
8. Prijedlog odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od
posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za upravljanje
otvorenim podacima
10.Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana
opštine Andrijevica
11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Tivat
12.Prijedlog oodluke o izmjeni Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Budva
13.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i
postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi
realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i
ekonomski interes Crne Gore
14.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne
uprave
15.Informacija o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između
vjerskih zajednica i države Crne Gore
16.Informacija zahtjevu CKB banke za obezbjeđenje sred. od strane države na
ime neplaćenih kredita od krajnjih korisnika koji su dodijeljeni poljoprivrednom
sektoru posredstvom ove banke radi realizacije Sporazuma
17.Informacija o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica s Prijedlogom
ugovora o koncesiji za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje,
održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi
proizvodnje električne energije
18.Informacija o sprovedenim aktivnostima u postupku davanja koncesije za
korišćenje vode iz akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane s
Prijedlogom odluke o davanju koncesije i Nacrt ugovora o koncesiji
19.Informacija o preduzetim aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje žičare
Kotor – Lovćen
20.Informacija o izazovima u procesu ugovaranja projekata planiranih Godišnjim
akcionim programom za 2018. godinu (CAP18) i implementaciji IPARD II
programa u okviru sprovođenja programa pretpristupne podrške EU (IPA)
21.Informaciju o predlogu imenovanja Nacionalnog službenika za ovjeravanje,
nadležnog za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje
sistema unutrašnjih kontrola i Nacionalnog IPA koordinatora
22.Informacija o pripremi za požarnu sezonu 2022. Godine
23.Izvještaj o radu Savjeta za prava djeteta za period jun 2021 – jun 2022.
24.Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji Ministarstva
kulture I medija
25.Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji Ministarstva
pravde
26.Prijedlog za davanje saglasnosti na Odluku Univerziteta Crne Gore broj 02-
66/2 od 24. marta 2022. godine
27.Kadrovska pitanja

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor