Potrošili preko pola miliona, a vode sa Maljevca i dalje truju

Iako su iz Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) tvrdili da će u potpunosti riješiti pitanje otpadnih voda koje sa deponije pepela i šljake Maljevac truju rijeku Vezišnicu, to se nije desilo. Tokom prošle godine, mnogi predstavnici te kompanije, na čelu sa izvršnim direktorom Nikolom Rovčaninom, iznosili su navode da je Vezišnica zaštićena rijeka.

   U VEZIŠNICI NEMA ŽIVOG SVIJETA/ -B.JE.

Međutim, prema tvrdnjama ekologa, Vezišnica je i dalje mrtva rijeka kao što je bila i prije odvođenja Paleškog potoka u Borovičko jezero.

Radovi na izmještanju Paleškog potoka, izradi propusta i pojilišta, izradi pumpne stanice i zatvaranju postojećeg kolektora iznosili su oko 520.000 eura. Poslove je finansirala Agencija za zaštitu životne sredine, a sve je rađeno u okviru ekološke rekonstrukcije deponije Maljevac. Sredstva su dobijena od strane Svjetske banke, kako bi se sanirala jedna od četiri crne ekološke tačke u Crnoj Gori.

Nije se ništa promijenilo jer mnoge vode se slivaju sa deponije opet u Vezišnicu. Paleški potok je sa izvorišta odveden u Borovičko jezero, ali postoje i druge vode koje teku istim onim tokom kuda je tekao Paleški potok, kazao je za „Dan“ ekolog Vaso Knežević, uz pojašnjenje da je Vezišnica i dalje mrtva rijeka, bez ribljeg fonda u djelu ispod ulivanja otpadnih voda sa Maljevca pa do ušća u rijeku Ćehotinu.

Knežević navodi da je u zajedništvu sa Sportskim ribolovačkim klubom „Lipljen“ tražio od Agencije za zaštitu životne sredine dokumentaciju o izvedenim radovima u slučaju odvođenja voda, ali da mu je iz Agencije odgovoreno da te podatke ne može dobiti jer je to vlasništvo Elektroprivrede.

– Kada smo dokumentaciju zatražili od Elektroprivrede, u toj kompaniji su odbili da nam dostave traženu dokumentaciju, kazao nam je Knežević i dodao da su potom preko MANS-a tražili da Elektroprivreda dostavi dokumentaciju o odvođenju voda sa deponije u Borovičko jezero.

– Nažalost iz Elektroprivrede su odbili i MANS-u da dostave potrebnu dokumentaciju, pa je ova organizacija podnijela tužbu protiv Elektroprivrede, kazao je Knežević.

Knežević navodi da su on i Sportski ribolovački klub „Lipljen“ pozdravili poslove na odvođenju Paleškog potoka u Borovičko jezero, ali da je očigledno da posao nije dobro završen. On kaže da u onom momentu kada poslovi budu kvalitetno urađeni, da će Vezišnica biti zaštićena rijeka i da će se u nju vratiti, kako biljni, tako i životinjski svijet.

Sada nas niko ne može uvjeriti da su poslovi kvalitetno urađeni. Mislim da u priču o kvalitetno urađenom poslu niko ne može da povjeruje, izjavio je Knežević.

Iz Elektroprivrede su sredinom 2021. godine saopštili da će zagađenje rijeke Vezišnice, lijeve pritoke Ćehotine, biti riješeno nakon okončanja radova na izmještanju Paleškog potoka. Tom prilikom iz Elektroprivrede su tvrdili da se ovaj posao radi u sklopu sanacije deponije Maljevac i da će Paleški potok prije deponije biti skrenut i da će se čista voda ubuduće ulivati u Borovičko jezero.

Pritom je obećano da će preostale otpadne vode pumpe vraćati na deponiju Maljevac i da će se te vode koristiti za orošavanje prostora gdje se odlažu pepeo i šljaka. Istini za volju Paleški potok je sa njegovog izvorišta uhvaćen i odveden u Borovičko jezero, ali otpadne vode koritom Paleškog potoka opet teku u rijeku Vezišnicu, tvrdi ekolog Knežević.

Ovaj tekst se finasira od sredstava odobrenih od Ministarstva kulture i medija kroz Fonda za podsticanje Plularizma i raznovrsnosti medija

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor