Search
Close this search box.

Poreski dužnici neće moći da otvaraju nove firme

Vlada je u skupštinsku proceduru uputila dopunu Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, kojom proširuje obim zabrane poslovanja za lica koja imaju preko 30 odsto učešća u kapitalu privrednih društava nad kojima je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koja ne plaćaju poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate.

U praksi se sve češće evidentira pojava da upravo navedena lica postaju vlasnici udjela u drugim privrednim društvima putem zaključivanja ugovora o prenosu udjela, te na taj način izbjegavaju smisao ove norme, odnosno izbjegavaju plaćanje poreskih obaveza. Imajući u vidu da prethodno navedeno predstavlja očigledno izbjegavanje izmirivanja poreskih obaveza i obaveza koje je proizvelo poslovanje navedenih društava, kako bi se to spriječilo, neophodno je proširivanje obima zabrane poslovanja, koja će biti izvršena kroz dopunu postojećeg zakonskog rješenja, na način da će se ista ubuduće odnositi i na lica koja naknadno, na osnovu ugovora o prenosu udjela, pristupaju privrednom društu kao osnivači, odnosno vlasnici udjela – piše u predloženim izmjenama koje je dostavila vlada Dritana Abazovića.

Dopuna, koju je pripremilo Ministarstvo finansija, ima za cilj, kako su istakli, i zaštitu budžeta Crne Gore kroz sprečavanje izbjegavanja izmirivanja poreskih obaveza od strane lica koja su do sada postajala vlasnici udjela u drugim privrednim društvima putem zaključivanja ugovora o prenosu udjela.

Zabrana osnivanja privrednog društva, u smislu stava 1 ovog člana, odnosi se i na zavisna društva tog privrednog društva. Mjera iz stava 1 ovog člana traje do prestanka razloga zbog kojih je uvedena. Licem, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se privredno društvo, preduzetnik i fizičko lice – pojašnjeno je u predlogu.

U Zakonu o sprečavanju nelegalnog poslovanja, kako piše u predlogu, u članu 9, na kraju stava 1, tačka se briše i dodaju riječi: “ili na osnovu zaključenog ugovora o prenosu udjela steći udio, odnosno svojstvo člana drugog privrednog društva”.

– Prilikom pripreme Predloga zakona o dopuni Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, shodno odredbama člana 52, stav 2, alineja 2 Zakona o državnoj upravi (“Sl. list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), nije sprovedena javna rasprava, imajući u vidu hitne okolnosti. Naime, predložena zakonska rješenja će znatno doprinijeti poboljšanju važećih zakonskih rješenja i omogućiti veći poreski potencijal. Stoga, smatramo opravdanim da se ova zakonska rješenja predlože bez održavanja javne rasprave – navedeno je u predlogu.

Na čelu Ministarstva finansija je Aleksandar Damjanović.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor