Parlament unaprijedio rad po preporukama DRI

Zadovoljni smo jačanjem veza između Skupštine Crne Gore i DRI, kvalitetom i intenzitetom dosadašnje saradnje u pogledu jačanja budžetske kontrole i promovisanja principa odgovornosti, kao i dobrog rukovođenja javnim finansijama, poručila je predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović otvarajući sastanak SIGMA – Diskusija o eksternoj reviziji u Crnoj Gori: trenutno stanje i naredni koraci, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

Đurović je, tokom sastanka održanog u Skupštini, istakla da ovakve navode potvrđuje i potpisan protokol o saradnji između dvije institucije, a u cilju unapređenja sistema upravljanja javnim finansijama i javnom potrošnjom.

„Zahvalni smo na kontinuiranoj podršci koju SIGMA pruža kada je evropski put Crne Gore u pitanju, posebno kroz jačanje sistema javne uprave i izgradnju kapaciteta našeg javnog sektora u cilju dostizanja potrebnih ključnih standarda za članstvo u Evropskoj uniji”, navela je Đurović.

Ona je najavila da će Skupština u narednom periodu ubrzati procedure pri izboru petog člana Senata DRI, kao i novog predsjednika, u cilju kompletiranja Senata i jačanja ove institucije.

,,Posebno nam je značajan rad Vrhovne državne revizije u svijetlu izvještaja Evropske komisije i pregovaračkog poglavlja 32 vezanog za finansijski nadzor, imajući u vidu da je Vrhovna državna revizija ocijenjena kao jedna od najboljih u državnom sistemu. Vjerujemo da ćemo vrlo brzo biti u prilici da sa Evropskom komisijom razgovaramo o privremenom zatvaranju ovog poglavlja na kraju godine”, kazala je Đurović.

Prema njenim riječima, u odnosu na prethodni izvještaj Evropske komisije, primarno unaprijeđen rad parlamenta u dijelu praćenja rada i izdatih preporuka DRI kroz povećanje broja kontrolnih i konsultativnih saslušanja.

„Naravno da je i te kako važan dalji zajednički rad, a dobru dosadašnju saradnju, kao i sistemski i proaktivan pristup DRI treba iskoristiti kao dodatan podstrek za jačanje i razvoj mehanizama za produktivnije razmatranje njenih izvještaja od strane Skupštine i postupanje po njima”, kazala je Đurović.

Predsjednik Senata DRI Milan Dabović je istakao da je u minuloj godini uprkos brojnim izazovima i preprekama ostvaren značajan napredak u radu na ispunjavanju obaveza iz Protokola o saradnji Skupštine i DRI, te poručio da je osnaživanje dosadašnjeg partnerstva sa crnogorskim parlamentom jedno od pitanja koje jeste u fokusu djelovanja institucije.

„Podsjetivši na neke od ostvarenih rezultata u prethodnom periodu, on je najavio da će u cilju obezbjeđivanja veće transparentnosti i odgovornosti subjekata revizije, Skupština i DRI uložiti dodatne napore da izrade, uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju, procedure za razmatranje pojedinačnih revizorskih izvještaja koje će, kako je ocijenio, dodati vrijednost raspravama skupštinskih odbora na kontrolnim i konsultativnim saslušanjima“, saopšteno je iz Skupštine.

Dabović je apostrofirao pozitivne ocjene DRI u poslednjem izvještaju Evropske komisije u pregovaračkom poglavlju 32 finasijski nadzor, te poručio da ostvarene rezultate u oblasti eksterne revizije doživljavaju kao podstrek za ulaganje dodatnih napora, ,,kako bismo zajedno sa Skupštinom povećali odgovornost subjekata revizije u upravljanju javnim sredstvima”.

,,Od osnivanja do danas DRI je bila dragocijen partner Skupštini u sporovođenju njene nadzorne funkcije i siguran sam da želimo biti bolji i kvalitetniji partner kako bismo opravdali dobre ocjene i očekivanja EU i građana Crne Gore”, kazao je Dabović.

Zamjenik šefice Delegacije EU u Crnoj Gori Rikardo Seri zahvalio je Skupštini što je domaćin današnjeg događaja naglašavajući da je reforma javne uprave jedan od temelja procesa proširenja. Podsjetio je da je, pored revizije, među prioritetima za naredni period upravo Strategija reforme javne uprave kao i Strategija o upravljanju javnim finansijama. Seri je kazao da je Sigma prirodan partner EU, te da je ponosan i zadovoljan zbog nastavka saradnje.

„Međutim, bez saradnje i podrške domaćih institucija nije moguće realizovati našu politiku u oblasti reforme javne uprave, a Skupština je najvažnija institucija u procesu integracija u EU“, kazao je Seri i istakao da je ključna uloga crnogorskog parlamenta da se pobrine da zakonodavne aktivnosti budu usklađene sa EU standardima.

„Kada govorimo o odnosu DRI i Skupštine, vjerujemo da je stopa realizacije preporuka koje su došle od DRI, povećana. Vjerujemo, takođe, da Skupština treba da koristi revizorske izvještaje još detaljnije, još potpunije kako bi, zapravo, pozivala Vladu na odgovornost“, naveo je Seri.

On je zaključio da je povećana saradnja i komunikacija između DRI i Skupštine u tom smislu neophodna i od krucijalnog značaja.

Cilj sastanka o najnovijoj monitoring procjeni SIGMA-e za Crnu Goru je, kako je zaključeno u saopštenju Skupštine, da se sagledaju postignuti rezultati u oblasti eksterne revizije u Crnoj Gori, tačnije o ispunjavanju indikatora iz dokumenta Princip javne uprave 16, koji se odnosi na odnose Državne revizorske institucije (DRI) i Skupštine i korišćenje izvještaja DRI od strane Skupštine.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor