Search
Close this search box.

Ombudsman upozorava: Upravu za nekretnine PJ Bijelo Polje, na nedonošenje odluka u zakonskim rokovima

Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, podnijeta je pritužba na rad
Uprave za nekretnine PJ Bijelo Polje. Podnosioci pritužbe, u bitnom su naveli da Uprava za nekretnine PJ Bijelo Polje, u dužem periodu (i po nekoliko godina), ne postupa po rješenjima koje donosi Ministarstvo finansija, kao drugostepeni organ i na taj način krši prava bivših radnika, te da su zbog „ping-pong“ odlučivanja, odugovlačenja postupka, nedonošenja rješenja i nepostupanjem po rješenjima, dovedeni u pravnu nesigurnost i nemogućnost da dođu do pravde, vladavine prava i ostvarivanje prava.

Zaštitnik je ukazao da je važnost prava na suđenje u razumnom roku u crnogorskom pravnom poretku, naglašena činjenicom da je tom pravu priznata snaga individualnog ustavnog prava i preduzet niz mjera s ciljem njegovog djelotvornog ostvarenja odnosno zaštite.

Zaštitnik upozorava Upravu za nekretnine PJ Bijelo Polje, u odnosu na čije postupanje je podnešena pritužba, da nastavljanje sa dosadašnjom praksom nepostupanja po nalozima neposredno viših organa i nedonošenje odluka u primjerenim zakonskim rokovima, što rezultira nerazumno dugim trajanjem postupaka, može imati za posljedicu vođenje postupaka u kojima bi se razmatrala odgovornost Države, kao i državnog/ih službenika, odnosno namještenika i sljedstveno tome, obavezu naknade štete po opštim pravilima o naknadi iste, a sve shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima.


NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor