Održana sjednica o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj

Sjednica Mješovite komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj, održana je 10. i 11. maja 2022. godine.

gov.me
gov.me

Na sjednici su razmatrana aktuelna pitanja saradnje, analizirana realizacija zaključaka sa prethodnih sjednica Mješovite komisije, dinamika aktivnosti na uspostavljanju zajedničke granične kontrole saglasno zaključenom Sporazumu, mogućnostima privremene prekategorizacije graničnih prelaza za pogranični saobraćaj, pripremama za implementaciju Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i usaglašavanje graničnih procedura u cilju pojednostavljenja prelaska državne granice za vrijeme ljetnje turističke sezone.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, odnosno Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, graničnih policija, Uprave carina, odnosno Uprave za indirektno oporezivanje, Ministarstva komunikacija i transporta BiH, Uprave za saobraćaj Crne Gore, Ministarstva vanjskih poslova, Uprave za zaštitu zdravlja bilja i Kancelarije za veterinarstvo BiH.

Predstavnik Uprave za saobraćaj Crne Gore i Ministarstva komunikacija i transporta BiH, na sastanku na Šćepan Polju, prisutne su informisali da je zaključen Sporazum između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 05. 07. 2021. godine, dogovoreno zajedničko učešće u izgradnji novog mosta na rijeci Tari, a da je obaveza Crne Gore da izgradi pristupne saobraćajnice. Glavnim projektom izgradnje mosta utvrđena je pozicija kontaktne tačke sa saobraćajnicom, koja opredjeljuje i buduću lokaciju zajedničkog graničnog prelaza, jer će postojeći granični prelaz na Šćepan Polju sa izgradnjom novog mosta ostati van putne infrastrukture. Dakle, cilj je bio da se međusobno informišemo o dinamici izgradnje mosta na rijeci Tari i zajedničkog graničnog prelaza, koja mora biti usaglašena.

Zajedničkim obilaskom mikolokacije budućeg zajedničkog graničnog prelaza između Crne Gore i Bosne i Hercegovine,  Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča, konstatovano je da je mikrolokacija na Šćepan Polju – Paklice najkomfornija, gdje je već urađena prva faza ovog graničnog prelaza. Zaključenim Sporazumom između Crne Gore i BiH, granični prelaz Šćepan Polje – Hum je određen za međunardni drumski putnički i robni saobraćaj, međutim, do rekonstrukcije puta Foča – Šćepan Polje ovaj granični prelaz neće biti u punoj funkciji.

Takođe, izvršen je obilazak graničnih prelaza Nudo – Aranđelovo, na putnom pravcu Nikšić – Grahovo – Trebinje, na zahtjev stanovništva sa ovog područja, u cilju sagledavanja opravdanosti njihovog zahtjeva za uspostavljanje zajedničke granične kontrole sa ciljem pojednostavljenja procedura prelaska državne granice. U tom smislu nadležni organi Crne Gore i BiH preduzeće mjere u cilju realizacije ove inicijative, uporedo sa potrebom uspostavljanja granične kontrole u pograničnom saobraćaju Biteljica – Biteljica, na putnom pravcu Nikšić – Bileća.

Mješovita komisija donijeće posebnu Odluku o privremenoj prekategorizaciji graničnih prelaza za pogranični saobraćaj Krstac – Krstac (Nikšić – Gacko) i Nudo – Aranđelovo (Nikšić – Trebinje), u periodu od 1. juna do 1. oktobra 2022. godine, za vrijeme ljetnje turističke sezone, u cilju smanjenja vremena zadržavanja na ostalim graničnim prelazima, te pojednostavljenja procedura prelaska državne granice svim državljanima strana potpisnica i državljanima trećih država, na način koji je regulisan Sporazumom o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Preporučiće se lokalnim samoupravama u Nikšiću, Trebinju i Gacku da, u skladu sa mogućnostima, preduzmu određene aktivnosti na poboljšanju saobraćajne infrastrukture na ovim putnim pravcima.

Bosna i Hercegovina je iskazala spremnost da intenzivira aktivnosti, kako bi se, shodno zaključenom Sporazumu, stvorili uslovi za uspostavljanje zajedničke granične kontrole na graničnim prelazima Zupci – Sitnica, na putnom pravcu Trebinje – Herceg Novi i Klobuk – Ilino Brdo, na putnom pravcu Trebinje – Nikšić.

Dogovorene su aktivnosti na implementaciji Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara BiH, imajući u vidu da je potvrđivanje, odnosno ratifikacija Sporazuma u toku.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena pripremama za ljetnju turističku sezonu i u tom smislu su dogovorene aktivnosti na usaglašavanju prometa putnika i roba i koordinaciji procedura graničnih službi obje države u cilju ubrzanja prelaska državne granice.

Sastankom je rukovodio, saglasno Poslovniku o radu Komisije, Milan Paunović, predsjednik Komisije. Sjednica Mješovite komisije je protekla u prijateljskoj atmosferi, međusobnom razumijevanju i uvažavanju.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor