Na sjeveru rade na regulaciji voda: Hitne intervencija na rijekama Lim, Tara i Grnčar

Na izvođenju hitnih interventnih radova radi regulacije vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, Opština Bijelo Polje je kao najpovoljnijeg izvođača odabrala Komunalno “Lim”.

     Limj

To preduzeće je dobilo i saglasnost Uprave za vode za izvođenje radova.

Opština Bijelo Polje ranije se obratila Upravi za vode za uklanjanje i čišćenje sprudova iz korita rijeke Lim, jer je u periodu 2022. i 2023. došlo do ugrožavanja imanja i saobraćajnica.

“Da bi se riješio taj problem, potrebno je ukloniti nataloženi materijal sa rječnog spruda, da bi se matica toka rijeke usmjerila ka središnjem dijelu, prema osi vodotoka i formirao minor (prvobitni izgled) korita”, navode iz Uprave za vode, a slične zahtjeve Upravi su uputili iz više sjevernih Opština.

U dokumentu Uprave za vode podsjećaju da je u cilju regulacije vodotoka i zaštite štetnog dejstva vode Vlada u julu usvojila informaciju o izvođenju hitnih intervencija na rijekama Lim, Tara i Grnčar.

“Vlada je zadužila Upravu za vode da preuzeme dalje aktivnosti na realizaciji predmetnih radova, a takođe preporučila opštinama kroz koje protiču navedene rijeke, Plav, Gusinje, Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin da izaberu izvođače radova, obezbijede lokaciju za deponovanje materijala i zaključe ugovore o izvođenju hitnih radova. Uprava za vode je obezbijedila nadzor nad izvođenjem radova, koje će sprovoditi “Civil Engineer” doo. Podgorica, kao i geodetsko snimanje prije početka i završetka radova, dok su u saradnji sa Opštinom i inspektorom za vode odredili dvije prioritetne lokacije za izvođenje hitnih radova”, navode iz Uprave za vode.

Finansijska sredstva, navode iz Uprave, za izvođenje radova obezbijediće se izvođaču radova kojeg imenuje Opština, tako da izvođač može otkupiti višak izvađenog materijala po cijeni od 3,28 eura po metru kubnom, shodno visini naknade za izvađeni materijal iz vodotoka. Višak materijala se deponuje na lokacijama koje su odredili Ugovorom, a količine će biti evidentirane od strane nadzornog organa.

Komunalno “Lim” će u posao uvesti nadzorni organ, a prema ugovoru u svim opštinama radiće 20 radnih dana.

U opštini Mojkovac su određene dvije lokacije za izvođenje hitnih interventnih radova za regulacije vodotoka.

“Opština Mojkovac je dobila saglasnost od Uprave za vode, i nadzorni organ ‘Civil Engineer’ doo. Podgorica je uveo četiri lokalna izvođača radova u posao”, saopšteno je iz te Opštine.

Izvor:Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor