Na sjeveru rade na regulaciji voda: Hitne intervencija na rijekama Lim, Tara i Grnčar

Na izvođenju hitnih interventnih radova radi regulacije vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, Opština Bijelo Polje je kao najpovoljnijeg izvođača odabrala Komunalno “Lim”.      Limj To preduzeće je dobilo i saglasnost Uprave za vode za izvođenje radova. Opština Bijelo Polje ranije se obratila Upravi za vode za uklanjanje i čišćenje sprudova iz korita […]