Search
Close this search box.

MUP već četvrtu godinu bez kadrovskog plana?!

Zbog nepostojanja kadrovskog plana, radna mjesta iz kategorije visokog rukovodnog kadra u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije su popunjavana određivanjem vršilaca dužnosti, kojima je mandat više puta produžavan. Na taj način menadžment MUP-a, na čelu sa ministrom Šaranovićem iz Demokrata, po dubini ubacuje svoje ljude zaobilazeći sistematizaciju i kadrovski plan. Paralelno sa tom akcijom, kako je pisala Pobjeda, sprema se ,,čišćenje“ policije od procrnogorskih rukovodilaca koji su bili na pozicijama prije smjene vlasti 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlada Milojka Spajića je početkom juna ove godine usvojila Djelimični kadrovski plan za organe državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2024. godinu, ali on ne uključuje i kadrovski plan za Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ovo je četvrta godina zaredom kako MUP ne ispunjava zakonsku obavezu pripreme ovog dokumenta, a čiji se nacrt shodno zakonu, priprema istovremeno kad i Zakon o budžetu, a usvaja 30 dana nakon usvajanja budžeta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2019. godine posljednji put pripremilo kadrovski plan. Kadrovski plan je osnov za sprovođenje konkursa i oglasa za popunu radnih mjesta.

Zbog nepostojanja kadrovskog plana, radna mjesta iz kategorije visokog rukovodnog kadra u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije su popunjavana određivanjem vršilaca dužnosti, kojima je mandat više puta produžavan – navode u Institutu Alternativa.

Time menadžment MUP-a na čelu sa ministrom iz Demokrata po dubini ubacuje svoje ljude zaobilazeći sistematizaciju i kadrovski plan.

MUP je interne konkurse i javne oglase u navedenom periodu sprovodio uz saglasnost Ministarstva finansija za popunjavanje radnih mjesta koja nijesu predviđena kadrovskim planom, iako je preduslov za pozivanje na ovaj izuzetak da je kadrovski plan izrađen.

– Još uvijek nemamo precizne podatke o broju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, kao ni podatke o planiranim zapošljavanjima i projekcije o broju onih koji će otići u penziju – navode u IA.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a, nakon Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave kada je Uprava policije ponovo ušla u sastav MUP-a, donijet je u avgustu 2022. godine, a izmjene istog u februaru 2023. godine.

– Naime, novim pravilnikom je predviđena drugačija organizacija rada Uprave policije sa opcionim policijskim zvanjima koja je iziskivala složeniju proceduru raspoređivanja – objasnili su ranije iz MUP-a kašnjenje donošenja kadrovskog plana.

Izvori Pobjede tvrde da je u MUP-u i Upravi policije, iako je sistematizovano 5.663 radna mjesta, zapošljeno oko 5.160 ljudi.

Znači, već sada je upražnjeno oko 500 radnih mjesta, tako da će ako bude usvojen kadrovski plan, moći da bude zapošljeno još 1.500 novih ljudi. Budžet teško da može da izdrži toliki broj zapošljenih – ističe naš izvor.

Objašnjava i da do kraja godine oko 1.000 pripadnika MUP-a i Uprave policije stiče zakonske uslove za penzionisanje.

Izvori Pobjede tvrde da je u MUP-u i Upravi policije, iako je sistematizovano 5.663 radna mjesta, zapošljeno oko 5.160 ljudi. ,,Znači, već sada je upražnjeno oko 500 radnih mjesta, tako da će ako bude usvojen kadrovski plan, moći da bude zapošljeno još 1.500 novih ljudi. Budžet teško da može da izdrži toliki broj zapošljenih“, ističe naš izvor

Dominantno su to službenici Uprave policije i vjerovatno će većina i poći u penziju, zato što su im sada povoljniji uslovi u odnosu na prethodni period – objašnjava naš izvor.

Na osnovu ovih podataka proizilazi da će u MUP-u i Upravi policije biti upražnjeno još oko 1.000 radnih mjesta – odnosno, i planeri njegove sistematizacije ukupno će moći da podijele oko 2.500 radnih knjižica.

Paralelno sa tim, a kako je pisala Pobjeda, vrši se čišćenje policije od procrnogorskih rukovodilaca koji su bili na pozicijama prije smjene vlasti 2020. godine.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pokrenuo je ili će uskoro pokrenuti disciplinske postupke protiv više od 60 bivših rukovodilaca u Upravi policije, koji su bili na funkcijama prije pobjede na izborima proruskih i prosrpskih društveno-političkih snaga u avgustu 2020. godine.

Kako Pobjeda saznaje, prošle sedmice su ih na razgovor pozvali načelnici policijskih sektora i saopštili im da je Agencija za nacionalnu bezbjednost, po nalogu ministra Šaranovića, uradila bezbjednosne provjere koje više od 60 njih nije prošlo, te da će protiv tih ljudi biti pokrenuti disciplinski postupci.

Rečeno nam je da postoje bezbjednosne smetnje za naš dalji rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Upravi policije i da će nam po okončanju disciplinskih postupaka biti uručeni otkazi – ispričali su Pobjedi neki od bivših policijskih funkcionera. Time se bez kadrovskog plana i primjene sistematizacije stiču uslovi da se policija stavi pod potpunu partijsku kontrolu Demokrata.

Po analizi OEBS-a, Crna Gora je 2019. godine imala visok udio broja policajaca na broj stanovnika i bila druga u Evropi iza Monaka. Sada će taj udio biti znatno veći, pa je Crna Gora prestigla Monako.

Uprkos činjenici da Crna Gora ima jedan od najvećih udjela policajaca u odnosu na broj stanovnika (sa jednim policajcem na 141 stanovnika, Crna Gora je na drugom mjestu u Evropi, iza Monaka). Ovo predstavlja teret za Crnu Goru i njen budžet, dok ishodi u pogledu postizanja rezultata u onome za što je policija zadužena nijesu uvijek efikasni. Činjenica da takva preglomazna služba ima probleme zbog nedostatka osoblja ukazuje na strukturne probleme u upravljanju ljudskim resursima: neodgovarajuća obuka novozaposlenih, smanjivanje broja zaposlenih bez odgovarajućeg planiranja i manjak kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima u Upravi policije – navodi se u toj analizi.

Izvor: Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor