Search
Close this search box.

Mladi samozastupnici da pokažu svoje mogućnosti

Nevladino Udruženje roditelja “Oaza” sprovodi projekat “Osnažimo se i uključimo – Samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom”, koji je odobren kroz drugi poziv “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a koji realizuju nevladine organizacije Juventas.
KLUB SAMOZASTUPNIKA DJELUJE U UDRUŽENJU ”OAZA”/ -MILOVAN NOVOVIĆ

Rasema Hekalo, koordinatorka projekta, koja je inače sekretar “Oaze” i jedna od najakativnijih u poslednjih par decenija kad su u pitanju problemi djece sa smetnjama u razvoju ne samo na području bjelopoljske opštine, kaže da je jedna od glavnih aktivnosti projekta formiranje kluba samozastupnika u cilju osnaženja mladih sa intelektualnim smetnjama.

Da bi se mladi sa takvim smetnjama osnažili da iskazuju svoje potrebe, želje, održan je i seminar za obuku o samozastupanju a nakon toga je formiran i klub samozastupnika koji čine deset mladih i osoba sa intelektualnim smetnjama i u “Oazi” se na tu temu organizuju radionice. Sve je krenulo na najbolji mogući način i očekujemo dobre rezultate za naše korisnike – kazala je Hekalo.

Ona je istakla da su kroz radionice u okviru projekta održane i obuke za roditelje, gdje im je sugerisano na koji način da postupaju sa mladim osobama sa smetnjama u razvoju.

Mi smo i ranije imali aktivnosti usmjerene na edukaciju roditelja i oni su nezaobilazan faktor u našem radu. Stalno su prisutni i daju veliku podršku, podstrek, ali i pomoć. Mi, roditelji djece sa smetnjama u razvoju, mislimo da najbolje znamo šta treba našem djetetu, da iskazujemo njihove želje i potrebe, šta će da kažu, šta će da urade, međutim, kroz razne primjere smo naučili da, ukoliko im se pruži prilika i ukoliko se sa njima radi na pravi način, i te kako znaju da pokažu šta znaju kako da se verbalno obrate i sl. Upravo u tom cilju želimo da radimo na ovom polju, da osnažimo naše mlade samozastupnike – naglasila je Hekalo.

Ona je kazala da je sve ovo zakonom dobro definisano i osmišljeno, ali u praksi drugačije.

– Problemi nastaju kada sve ovo treba primijeniti u praksi. Moramo da se potrudimo da se ovakav vid zakonske regulative primijeni u praksi, posebno pojam samozastupanja koji je nov za sve nas. Težimo da upoznamo širu lokalnu zajednicu, prije svega institucije, organizacije koje se bave sa OSI, posebno roditelje kako bi omogućili svom djetetu da samo iskaže svoje potrebe, želje i da pokaže svoje mogućnosti – istakla je Hekalo.

Neophodna pomoć institucija

Udruženje ima podršku sugrađana, privatnih preduzetnika i nevladine organizacije “Pomozi me”. Tokom poslednje četiri godine rada teško su, kako kaže Hekalo, opstajali zbog nedostatka sredstava, odnosno neprolaznosti projekata kojima su aplicirali za sredstva.

– I pored toga bilo je ljudi i stručnih lica koji su kroz volontiranje pružali neophodnu pomoć našim korisnicima, pa im svima ovom prilikom zahvaljujem. Sada su u toku konkursi ministarstava pa ćemo aplicirati i, nadam se da nam se neće ponoviti praksa unazad četiri godine kada “Oaza” nije dobila podršku nijednog ministarstva. Nadamo se boljem odnosu prema ovoj organizaciji i našim članovima – istakla je Hekalo.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor