Mještani potkomovskih sela: Ni po cijenu života nećemo dozvoliti dalju sječu šuma

Ni po cijenu života nećemo dozvoliti da se na području potkomovskih sela od strane moćnika nastavi nekontrolisana sječa šume, koju su nam preci ostavili u amanet,poručili su juče mještani na sastanku koji su u Konjusima održali sa potpredsjednikom Vlade i mnistrom poljoprivrede Vladimirom Jokovićem, direktorom Uprave za gazvovanje šumama i lovištima Arminom Mujevićem, generalnim direktorom Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, Draganom Otaševićem, predsjednikom opštine Andrijevica Željkom Ćulafićem i koncesionarom i vlasnikom preduzeća Bojkomerc Draganom Bojovićem.

   PREDSTAVNICI VLADE I UPRAVE ZA ŠUME JUČE U KONJUSIMA D.J.

Istakli su da bi se daljom sječom šume na potezi od Mojanske Rijeke do planine Crnogora poremetila vodoizvorišta, izazvala klizišta i da bi tako dalji opstnak naroda na ovom području bio doveden u pitanje. Predočili su da su koncesionari u minulom periodu, između ostalog oštetili puteve i da od raubovanja prirodnih resursa lokalno stanovništvo nije imalo nikave koristi. Poručili se da se takvim pojavama mora stati na kraj.

Šuma doznačena za sječu se nalazi u zaštitnom pojasu koji obiluje izvorima pitke vode i na kom su ljudi u minilim vremenima ginuli prilikom lavina. Sječom te šume došlo bi do ekološke i svake druge katastrofe. Zato ću ja biti prvi koji će se baciti pod kamion koji krene da dalje prevozi drvnu masu sa ovog područja – naveo je mještanin Strado Babović.

Direkror Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Armnin Mujević kazo je da će sve doznake za sječu šume u zoni vodoizvorišta biti izmještene na neki drugi lokalitet.

Komisija će izaći ponono na lice mjesta i dati konačni sud, ali ono što preliminarni podaci govore doznaka za sječu šume sa lokaliteta gdje su vodoizvorišta mora se premjestiti na neki drugi lokalitet. Kako sam ja shvatio mišljenje struke, tu nije ni smjela da se radi doznaka. Tu smo da ispravljamo ono što možemo i dobro je što je na vrijeme reagovano. Ali, takođe, moramo ispoštovati i koncesionara i isporučiti mu drvnu masu u određenoj količini koja se ove godine i završava – naglasio je Mujević.

Dragan Bojović čije je preduzeće dobilo koncesije da eksploatiše drvnu masu sa ovog područja je kazao da on nije adresa za davanje odgovora da li treba sjeći šume ili ne, već nadležne državne institucije.

Ja sam konkurisao i u skladu sa javnim pozivom dobio od Uprave za šume koncesije da siječem šumu, što je mogao i neko drugi da uradi. Potpuno se slažem da treba sagledati sve zahtjeve mještana i spriječiti sve opasnosti koje može da izazove sječa šume. Međutim, ja nijesam adresa da odgovaram da li šume treba sjeći negdje ili ne. Za to su nadležne državne institucije i kakvu one donosu odluku ja ću je prihvatiti – naveo je Bojović.

Ovaj tekst se finasira od sredstava odobrenih od Ministarstva kulture i medija kroz Fonda za podsticanje Plularizma i raznovrsnosti medija

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor