Ministarstvo zdravlja nastavlja kontrolu: Na skeneru registri ljekara koji rade kod privatnika

Takođe smo svjedoci i sve češće pojave da ljekari u koje ulaže država, svakodnevno učestvuju u promociji ličnog angažmana u privatnim zdravstvenim ustanovama i na taj način usmjeravaju pacijente da za usluge, koje mogu dobiti u javnom zdravstvenom sistemu, odlaze u privatne ordinacije i ambulante, ističu iz ministarstva

Iz Ministarstva zdravlja je juče saopšteno da su pokrenuli kontrolu dopunskog rada u zdravstvenim ustanovama i da su naložili da im se dostave registri pisanih saglasnosti za obavljanje dopunskog rada kod privatnika. Iz ministarstva ističu da su se na ovaj korak odlučili zbog činjenice da građani dugo čekaju na specijalističke preglede i dijagnostiku u javnim zdravstvenim ustanovama, a iste im za kraće vrijeme nude upravo ljekari iz tih ustanova, u privatnom sektoru.

– U cilju jačanja javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima, a prije svega dostupnosti kvalitetne i pravovremene zdravstvene zaštite naših građana, Ministarstvo zdravlja iniciralo je kontrolu dopunskog rada zdravstvenih radnika u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Kako je ova oblast precizno uređena Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Službeni list CG, br.64/2016,17/2017 i 70/2017), ministarstvo je zatražilo od zdravstvenih ustanova da dostave Registre pisanih saglasnosti za obavljanje dopunskog rada, koje je dužna da vodi svaka ustanova u skladu s navedenim Pravilnikom. S obzirom da svima nama u zdravstu građanin i briga o njegovom zdravlju mora biti na prvom mjestu, nikako ne smijemo dopustiti da zdravstvena zaštita pripadne samo bogatima, a oni koji su decenijama odvajali doprinose za zdravstveno osiguranje i gradili ovu zemlju, budu zanemareni i prepušteni samima sebi – ističu iz Ministarstva zdravlja.

Ljekari da rade samo kod jednog privatnika

Rukovodstvo Kliničkog centra tokom avgusta je tražilo od medicinskog osoblja, onih koji imaju više saglasnosti za obavljanje dopunskog rada van KCCG, da se opredijele za rad samo u jednoj ustanovi, javnog ili privatnog sektora.

U dopisu zaposlenima, direktorica Ljiljana Radulović je navela „obavještavamo vas da su svi zaposleni koji imaju više saglasnosti za obavljanje dopunskog rada van naše ustanove, najkasnije do petka 18. avgusta, dužni su se izjasniti i opredijeliti za rad samo u jednoj ustanovi javnog ili privatnog sektora“.

Nakon ovog zahtjeva, uputila je novo obavještenje u kojem se navodi sljedeće:

– U cilju dostavljanja potpunih podataka po nalogu Ministarstva zdravlja za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u privatnim ustanovama, na već dostavljenja izjašnjenja potrebno je dodati izjašnjenje koji će se poslovi obavljati (oblast rada) u privatnoj ustanovi, kao i vrijeme u kome će se obavljati dopunski rad. Krajnji rok za dostavljanje podataka je 29. avgust do 10 časova – piše u dopisu.

Iz tog resora objašnjavaju da na tom putu jačanja sistema očekuju istinsku posvećenost i odgovornost upravo zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama.

– Počevši od srednjeg medicinskog kadra do ljekara opšte prake, specijalista i subspecijalista u domovima zdravlja, bolnicama i Kliničkom centru Crne Gore sa posebnim akcentom na menadžmentu koji je u obavezi da se pridržava svih normativnih akata i sprovodi ih bez izuzetka. Da država zdravstvo drži visoko na listi prioriteta, govori činjenica da su ove godine planirana i sprovode se milionska ulaganja u zdravstveni sistem kako u kadrovskom, tako i u infrastrukturnom, ali i tehničko-tehnološkom smislu. Takođe, svjedoci smo značajnog uvećanja zarada zdravstvenim radnicima, kao zasluženom činu koji ovu branšu mora smatrati elitom svakog društva i zajednice. Takođe smo svjedoci i sve češće pojave da ljekari u koje ulaže država, svakodnevno učestvuju u promociji ličnog angažmana u privatnim zdravstvenim ustanovama i na taj način usmjeravaju pacijente da za usluge, koje mogu dobiti u javnom zdravstvenom sistemu, odlaze u privatne ordinacije i ambulante. Kao što smo i ranije saopštili, namjera Ministarstva zdravlja nikako nije da ospori pravo ljekara na dopunski rad, ali se prije svega mora voditi računa o potrebama matičnih ustanova u kojima rade i ispunjavanju radnih zadataka u skladu sa zakonskim propisima, ali i ljekarskom etikom. Ponavljamo, tu odgovornost dijeli i Ministarstvo zdravlja, svaka zdravstvena ustanova, kao i svaki zaposleni u zdravstvenom sistemu Crne Gore – kažu iz tog resora.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor