Kontrolisaće dopunski rad u zdravstvenim ustanovama

U cilju jačanja javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima, a prije svega dostupnosti kvalitetne i pravovremene zdravstvene zaštite  građana, Ministarstvo zdravlja iniciralo je kontrolu dopunskog rada zdravstvenih radnika u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, saopšteno je iz ovog ministarstva. Ministarstvo je zatražilo od zdravstvenih ustanova da dostave Registre pisanih saglasnosti za obavljanje dopunskog rada, koje je dužna da vodi svaka ustanova u skladu sa navedenim Pravilnikom.

„Kako je ova oblast precizno uređena Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Službeni list CG, br.64/2016,17/2017 i 70/2017), ministarstvo je zatražilo od zdravstvenih ustanova da dostave Registre pisanih saglasnosti za obavljanje dopunskog rada, koje je dužna da vodi svaka ustanova u skladu sa navedenim Pravilnikom“, navodi se u saopštenju.

Kako kažu,  cilj je jačanje javnog zdravstvenog sistema i na tom putu očekujemo istinsku posvećenost i odgovornost upravo zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama, počevši od srednjeg medicinskog kadra do ljekara opšte prake, specijalista i subspecijalista u domovima zdravlja, bolnicama i Klinčkom centru Crne Gore sa posebnim akcentom na menadžmentu koji je u obavezi da se pridržava svih normativnih akata i sprovodi ih bez izuzetka.

„Da država zdravsto drži visoko na listi prioriteta govori činjenica da su ove godine planirana i sprovode se milionska ulaganja u zdravstveni sistem kako u kadrovskom, tako i u infrastrukturnom, ali tehničko-tehnološkom smislu. Takođe svjedoci smo značajnog uvećanja zarada zdravstvenim radnicima, kao zasluženom činu koji ovu branšu mora smatrati elitom svakog društva i zajednice“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je sve češća pojava da ljekari u koje ulaže država, svakodnevno učestvuju u promociji ličnog angažmana u privatnim zdravstvenim ustanovama i na taj način usmjeravaju pacijente da za usluge, koje mogu dobiti u javnom zdravstvenom sistemu, odlaze u privatne ordinacije i ambulante.

„Kao što smo i ranije saopštili, namjera Ministarstva zdravlja nikako nije da ospori pravo ljekara na dopunski rad, ali se prije svega mora voditi računa o potrebama matičnih ustanova u kojima rade i ispunjavanju radnih zadataka u skladu sa zakonskim propisima, ali i ljekarskom etikom. Ministarstvo se na ovaj korak odlučilo zbog činjenice da građani dugo čekaju na specijalističke preglede i dijagnostiku u javnim zdravstvenim ustanovama, a iste im se za kraće vrijeme nude od strane, upravo ljekara iz tih ustanova, u privatnom sektoru“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da uezvši u obzir svima u zdravstu građanin i briga o njegovom zdravlju mora biti na prvom mjestu, nikako ne smijemo dopustiti da zdravstvena zaštita pripadne samo bogatima, a oni koji su decenijama odvajali doprinose za zdravstveno osiguranje i gradili ovu zemlju, budu zanemareni i prepušteni sami sebi.

„Ponavljamo,tu odgovornost dijeli i Ministarstvo zdravlja, svaka zdravstvena ustanova, kao i svaki zaposleni u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, zaključeno je u saopštenju Ministarstva zdravlja.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor