Search
Close this search box.

Javni poziv za izbor Predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je danas Javni poziv za izbor Predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije. Predsjednika i jednog člana Savjeta imenuje Vlada na predlog Ministarstva, a drugog člana Savjeta Vlada imenuje na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove državne pomoći.

Foto: borba.me
Foto: borba.me

Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani, takođe svoju funkciju u Agenciji obavljaju profesionalno i ne mogu da vrše poslaničku i drugu javnu funkciju ili profesionalno obavljaju drugu djelatnost, prema riječima Ministarstva ekonomskog razvoja.

Prema saopštenju resora, za predsjednika i člana Savjeta ne može biti imenovano lice koje je poslanik ili odbornik, član Vlade, imenovao ili postavio Predsjednik Crne Gore, Skupština, Vlada ili skupština lokalne samouprave, funkcioner političke partije (predsjednik partije, član predsjedništva, njihov zamjenik, član izvršnog i glavnog odbora i drugi partijski funkcioner), pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, bez obzira na izrečenu sankciju ili je pravosnažno osuđeno za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude i srodnik lica iz tač. 1 do 4 ovog stava u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena srodstva, njegov srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni i vanbračni supružnik, usvojilac i usvojenik, kao i član njegovog zajedničkog domaćinstva.

Dodatne informacije nalaze se na sajtu Vlade.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor