Finansijska sredstava MUP-u za potrebe Aviohelikopterske jedinice

Tokom ovog ljeta u našoj državi događaju su požari velikih razmjera, posebno u Primorskom regionu, tako da požarana sezona protiče sa značajnim intervencijama

Vlada Crne Gore je, 12. avgusta 2022. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila Informaciju o obezbjeđenju finansijskih sredstava Ministarstvu unutrašnjih poslova za potrebe Aviohelikopterske jedinice.

– Takođe, usvojena je i Izmjena zaključaka Vlade Crne Gore broj 04-4807/2 od 03. avgusta 2022. godine u vezi Informacije o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj za 2022. godinu- saopšteno je iz Vlade.

Tokom ovog ljeta u našoj državi događaju su požari velikih razmjera, posebno u Primorskom regionu, tako da požarana sezona protiče sa značajnim intervencijama i angažovanjem ljudskih i materijalnih resursa Jedinice za gašenje požara iz vazduha. Ova jedinica se angažuje u slučaju kada su požari prevazilazili kapacitete opštinskih službi zaštite i spašavanja. U akcijama gašenja iz vazduha koristi se jedan vazduhoplov koji imamo na raspolaganju, kao i dva vazduhoplova (helikoptera) Vojske Crne Gore.

– Ističemo da je Crnu Goru tokom jula i početkom avgusta zahvatilo nekoliko toplotnih talasa koji su uslovili pojačanu požarnu opasnost i nastanak požara na otvorenom prostoru i u šumama. Na osnovu izvještaja Područnih jedinica zaštite i spašavanja i Službi zaštite i spašavanja, prispjelih u OKC 112, na dan 12. 08. 2021. godine aktivni su požari u opštinama: Bar, Herceg Novi ( Bjelske kruševice ka mjestu Kamenari), Kotor ( Perast i Kostanjica), Nikšić (Bijele poljane granični požar sa opštinom Cetinje), Cetinje (Čekanje) i Podgorica ( Smokovac). U priodu od 18.7. do 12.8. 2022.godine Operativno komunikacioni centar 112 primio je ukupno 88 zahtjeva od opštinskih službi zaštite i spašavanja za gašenje požara iz vazduha, od čega je 35 puta Direktorat za zaštitu i spašavanje angažovao vojne helihoptere, od toga 32 puta za gašenje šumskih požara i 3 puta za transport povrijeđenih lica. Gašenje požara iz vazduha vršeno je svim raspoloživim sredstvima na 80 lokacija širom Crne Gore. Angažovanje je bilo potrebno u 6 opština u Crnoj Gori- navodi se u Informaciji.

Avion MUP-Direktorata za zaštitu i spašavanje gasio je požare na 48 lokacija, imao 73 sata i 23 minuta letenja, imao 209 slijetanja i utrošio-ispustio 627.000 litara vode.Pored ovih zadataka, OKC 112 koordinirao je i sa 10 akcija spašavanja u kojima je spašeno 13 osoba, 12 stranih i jedna osoba crnogorski državljanin.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor