Domaćinstva u Crnoj Gori najviše novca troše na hranu, a najmanje na kulturu i obrazovanje

Domaćinstva u Crnoj Gori najviše novca troše na hranu i za stanovanje, struju i vodu, a najmanje na kulturu i obrazovanje. To su rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava koju je sprovela Uprava za statistiku MONSTAT.

Ankete o potrošnji domaćinstava  je sprovedena u periodu od 1. februara 2021. godine do 31. januara 2022. godine, a anketirano je 1333 domaćinstva na teritoriji Crne Gore.

“Najveći udio u ukupnoj ličnoj potrošnji domaćinstava na nivou Crne Gore čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića (37,1 odsto) i za stanovanje, vodu, struju (15,1 odsto)”, pokazuju rezultati Ankete.

Slijede izdaci za odjeću i obuću (9,8 odsto); za transport (9,1 odsto); za komunikacije (6,1 odsto); za zdravstvo (4,9 odsto); za ostala dobra i usluge (4,5 odsto); za namještaj, pokućstvo i održavanje stana (4,4 odsto); za alkoholna pića i duvan (3,4 odsto); za restorane i hotele (2,6 odsto); za rekreaciju i kulturu (1,7 odsto) i za obrazovanje (1,3 odsto).

Šta obuhvata Anketa o potrošnji domaćinstava

Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a čime se obezbjeđuje međunarodna uporedivost podataka. Anketom se prikupljaju podaci o prihodima i izdacima domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje, kao i podaci o nekim važnijim pokazateljima životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdjevenost trajnim potrošnim dobrima i dr.) i osnovni podaci o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava.

Jedinica anketiranja je domaćinstvo.

Domaćinstvom se smatra:

a) samac koji živi, troši i hrani se samostalno;

b) zajednica lica čiji članovi zajedno stanuju, hrane se i troše ostvarene prihode.

U anketi je primijenjen dvoetapni stratifikovani uzorak, sa popisnim krugovima kao primarnim i domaćinstvima kao sekundarnim jedinicama izbora.

U anketi se primjenjuje metod intervjua (ispitivanja) na bazi upitnika gdje je referentni period za trajna dobra dvanaest mjeseci i za polutrajna dobra tri mjeseca; i metod vođenja dnevnika (domaćinstvo vodi dnevnik potrošnje za mjesec dana).

Ukupna lična potrošnja obuhvata ličnu potrošnju domaćinstava i ličnu potrošnju iz sopstvene proizvodnje.

Lična potrošnja domaćinstava data je po sljedećim grupama COICOP klasifikacije: hrana i bezalkoholna pića; alkoholna pića i duvan; odjeća i obuća; stanovanje, voda, struja (nije uklјučena vrijednost imputirane rente); namještaj, pokućstvo i održavanje stana; zdravstvo; transport; komunikacije; rekreacija i kultura; obrazovanje; restorani i hoteli i ostala dobra i usluge.

Lična potrošnja iz sopstvene proizvodnje obuhvata vrijednost proizvoda iz sopstvene proizvodnje domaćinstava utrošenih za ličnu potrošnju (hrana i bezalkoholna pića, alkoholna pića i ogrijevno drvo).

izvor: cdm

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor