Crna Gora da prepozna značaj kreiranja turističke ponude za lica sa invaliditetom

Nevladina organizacija“Ekvivalent” organizovala je konferenciju u okviru realizacije  projekta “Pristupačan turizam kao ljudsko pravo i razvojna šansa Crne Gore!” koji se sprovodi zahvaljujući podršci Američke ambasade u Podgorici.

Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Na otvaranju ovog događaja ispred nevladine organizacije “Ekvivalent”  prisutnima se obratila izvršna direktorica Svetlana Cicvarić koja je tom prilikom  iskazala izuzetnu zahvalnost Američkoj ambasadi u Podgorici na pruženoj podršci za realizaciju ovog projekta koji će u značajnoj mjeri doprinijeti prepoznavanju važnosti formiranja pristupačne turističke ponude za osobe s invaliditetom u Crnoj Gori. Dalje, je u svom izlaganju navela da je jako važno da Crna Gora kao jedna od vodećih turističkih destinacija prepozna značaj  kreiranja pristupačne turističke ponude za ovu kategoriju turista kako u dijelu poštovanja ljudskih prava lica sa invaliditetom, tako i u dijelu ekonomske koristi za Crnu Goru, posebno ako se uzme u obzir činjenica da učešće prihoda od turizma u ukupnom bruto društvenom proizvodu Crne Gore  iznosi više od 20%.

U ime nevladine  organizacije “Ekvivalent” prisutnima se obratio i koordinator projekta, Milorad Hajrović koji se zahvalio Američkoj ambasadi u Podgorici na pruženoj podršci za realizaciju ovog projekta. Hajrović se osvrnuo na konkretne dosadašnje rezultate projekta  ističući značaj i prednosti pristupačnog turizma u dijelu primjene i poštovanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom i ekonomskog razvoja naše države. Potom je u svom izlaganju istakao da je u dosadašnjem periodu realizacije održan  veći broj sastanaka sa relevantnim državnim i lokalnim institucijama i organizacijama iz oblasti zaštite ljudskih prava lica sa invaliditetom, kao i iz oblasti turizma. Dalje je naveo da projekat između ostalog predviđa i kupovinu određenog seta opreme asistivnih tehnologija koja će biti korištena kroz pilot projekat pristupačnog turizma za osobe sa invaliditetom ističući da se oprema odnosi na obezbjeđivanje pristupačnosti pješčanih plaža I urbanih turističkih naselja osobama koje se otežano kreću i informacija o turističkim sadržajima određenih lokaliteta za osobe oštećenog vida ili sluha.

Na konferenciji je potom predstavljen izvještaj o pristupačnosti turističke ponude za lica sa invaliditetom od strane saradnika na projektu diplomiranih pravnika gospodina Luke Stijepovića i Velibora Boškovića koji su u svojim izlaganjima predstavilli analizu pravnog okvira kojim je uređena oblast turizma u Crnoj Gori, kao i rezultate sprovedenog istraživanja o postojećim barijerama i nedostacima koje utiču na pristupačan turizam osobama s invaliditetom. U dijelu izlaganja analize zakonodavnog okvira Stijepović je istakao da je zakonska regulativa koja uređuje oblast turizma u dobroj mjeri usklađena sa predviđenim standardima pristupačnosti za lica sa invaliditetom, ali da veliki problem predstavlja loša primjena zakonskih normi u praksi, u prvom redu zbog nepostojanja adekvatnih kaznenih odredbi.

Istakao je da je itekako važno da se izvrši procjena šta bi dovelo do veće efektivnosti u ostvarivanju uslova pristupačnog turizma, da li utvrđivanjem kaznenih odredbi zbog nepoštovanja standarda pristupačnosti za lica sa invaliditetom ili podizanjem svijesti aktera u oblasti turizma o ostvarivanju ekonomske koristi  obezbjeđivanjem usluga pristupačnog turizma. Potom se  osvrnuo na Konvenciju UN-a o pravima lica s invaliditetom ističući da bi svi akteri koji direktno ili indirektno učestvuju u kreiranju pristupačne turističke ponude trebali da se vode konceptom „univerzalnog dizajna“ (dizajna za sve) koji podrazumjeva dizajniranje proizvoda, okruženja i usluga, tako da ih sva lica  sa invaliditetom  mogu koristiti u najvećoj mogućoj mjeri bez dodatnih adaptacija.

Nakon toga, prisutnima se obratio gospodin Velibor Bošković koji je u svom izlaganju predstavio rezultate sprovedenog istraživanja o postojećim barijerama i nedostacima koji utiču na pristupačnost turističkih  usluga osobama s invaliditetom.Bošković je naveo da su istraživanjem obuhvaćena tri grada i to: Podgorica, Bar i Budva, a potom objasnio u kojoj su mjeri pristupačni turistički smještajni kapaciteti, sadržaji i usluge za ovu ciljnu grupu na ovom području.

Pomenuti događaj je organizovan s ciljem prepoznavanja važnosti za formiranjem pristupačne turističke ponude za lica sa invaliditetom sa fokusom na prevazilaženje postojećih barijera  koje trenutno postoje u turističkoj ponudi naše zemlje.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor