CG fizioterapeuti učili od profesionalaca iz Ljubljane

Medicinski profesionalci iz Ljubljane, na čelu sa Senior Bobath terapeutom Nedom Rotar, podijelili su znanja sa Bobath terapeutima iz Crne Gore. Ova metoda pomaže djetetu da dobije veću kontrolu nad svojim tijelom u interakciji sa okolinom, a primjenom naučenih vještina povećaće se kvalitet rada sa mališanima sa neurološkim oštećenjima.

U periodu od 25. jula do 14. avgusta u Podgorici je održan Nepredni NDT Bobath baby tečaj.  Ovu edukaciju su pohađali fizioterapeuti iz Centara za podrku djece sa poteškoćama u psihomotornom razvoju koji postoje pri Domovima zdravlja u Podgorici, Bijelom Polju, Rožajama, Pljevljima, Baru, Nikšiću i Herceg Novom. Uslov  za pohađanje Naprednog Baby Bobatha stekli su  2019. usvajanjem temeljnih znanja kroz obuku u Institutu  „Dr Simo Milošević“ Igalu.

Ovu značajnu edukaciju odobrilo je Ministarstvo zdravlja. Bilo je 17 učesnika. Osim fizioterapeuta javnog zdravstva,jednog ljekara, dječijeg fizijatra, učestvovala su i četiri fizioterapeuta iz Instituta „Dr Simo Milošević“ u Igalu.

Fizioterapeuti koji su prošli ovaj vid edukacije, dobili su dodatna znanja za facilitaciju neurorizične  odojčadi po Bobath konceptu.

Ova edukacija podrazumijeva teoretsko i praktično usvajanje koncepta dijagnostike i terapije po Bobath metodi koja je svjetski priznat pristup liječenju neuromišićnih oboljenja djece i odraslih.

Primjenom naučenih vještina polaznici će značajno povećati kvalitet usluge na radnim mjestima kao što su: centri za djecu sa posebnim potrebama na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Bobath koncept je interdisciplinaran, holistički i pristup rejšavanja problema kroz u procjenu i tretman pojedinca sa ograničenim sposobnostima za potpuno učestvovanje u aktivnostima svakodnevnog života, zbog oštećenja. Riječ je o neurološkim oštećenjima koja nastaju zbog povrede mozga, tokom trudnoće, porođaja ili u novorođenačkom dobu. Vrste oštećenja mogu biti izražene u motoričkom ponašanju, komunikacijskim sposobnostima, senzornoj i kognitivnoj funkciji uzrokovanoj poremećajem centalnog nervnog sistema.

Bobath koncept se temelji na podrobnoj analizi i razumijevanju senzomotornih funkcija, tonusa i obrazaca kretanja, te njihovog uticaja na svakodnevni život djeteta. Uključuje cijelu osobu, a naglasak je na pokretu, funkcionalnoj aktivnosti i na koordinaciji obrazaca kretanja. Pomaže djetetu da dobije veću kontrolu nad svojim tijelom u interakciji sa okolinom. Ranim uključivanjem djeteta u terapiju i pravilnom rehabilitacijom koja koristi rezervne potencijale centralnog nervnog sistema, može se postići ili potpuno uklanjanje odstupanja u razvoju djeteta ili smanjenje kasnijeg invaliditeta.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor