Bijelo Polje: Poslanik DPS-a gradi bez dozvola

Mještanin Voljavca Admir Camić podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju krivičnu prijavu protiv inspektora za vodoprivredu Vukašina Nedovića, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, jer, navodno, svjesno pokušava da državno vlasništvo prebaci u privatno.

“Radi se o priobalnom zemljištu rijeke Bistrice, vlasništvo poslanika DPS-a u Skupštini Crne Gore i odbornika Skupštine opštine Bijelo Polje dr Elvira Zvrka, iako se jasno kroz skicu tog područja vidi da je ono vlasništvo Vlade Crne Gore”, kazao je Camić, koji je i predsjednik OO Stranke pravde i pomirenja.

On je kazao da je Zvrko nelegalno gradio objekte pored rijeke Bistrice.

Zvrko je “Vijestima” kazao da je sve uradio shodno zakonskim procedurama.

Mještani naselja Voljavac, koji žive sa desne obale rijeke Bistrice ranije su tvrdili da su njihove kuće i imanja ugroženi zbog izgradnje nelegalnih objekata i obaloutvrda sa druge strane jedne od najčististijih rijeka u Crnoj Gori.

Iz civilnog sektora su više puta ukazivali da je nelegalna izgradnja, uzurpacija rječnog korita i obale tog bisera prirode nastavljena uprkos tome što su nadležne institucije nedavno stopirale dalju izgradnju, nakon čega je Osnovno tužilaštvo pokrenulo postupak izviđaja u slučaju uzurpacije riječnog korita.

Camić je dostavio rješenje od 13. septembra u kojem je inspektor za vodoprivredu Nedović utvrdio da je Zvrko na parceli 158/12 KO Gubavač, koja je u njegovom vlasništvu izgradio obaloutvrdu od kamena na lijevoj obali rijeke Bistrice, kameni zid i druge građevinske objekte na samoj obali rijeke Bistrice i zatražio vodne uslove.

Camić je naveo da je uvidom u skicu tog područja, kao i u posjedovnom listu, u šta su “Vijesti” imale uvid, jasno da je vlasnik te obale Vlada, a ne Zvrko, te da se vodi pod brojem 734 KO Gubavač.

“Takođe dobio sam informaciju koju je dostavila građevinska inspekcija, da poslanik Elvir Zvrko nema ni građevinsku dozvolu za objekat koji je izgradio na njegovoj parceli, pa se postavlja pitanje kako mogu da mu razmatraju zahtjev da mu na državnoj imovini ostanu zidine sa kojom je usmjerio rijeku Bistricu prema našim kućama i našim porodicama, ko mu je dozvolio da izgradi objekat bez građevinske dozvole pored rijeke Bistrice”, naveo je Camić.

Naglasio je da je očigledno da Opština pokušava da preko inspektora za vode pokloni priobalnu državnu imovinu i dozvoli da je nezakonito legalizuje, kao i da legalizuje ono što je radio na samoj rijeci.

Urbanističko-građevinski ispektor Minsitarstva ekologije i prostornog planira Hajro Hajdarpašić potvrdio je za “Vijesti” da Zvrko nema građevinsku dozvolu za zdanje koje se vodi kao pomoćni objekat.

“Prilikom obilaska terena nismo mogli da pristupimo istom, jer su okolo urađene visoke kapije, ali smo imali komunikaciju sa Upravom policije, radi preduzimanja daljih mjera i radnji”, kazao je Hajdarpašić.

U međuvremenu, potvrdio je inspektor Hajdarpašić, vještak geodetske struke vrši provjeru da li su taj i ostali objekti napravljeni na državnom zemjištu, s obzirom na to da se po Listu nepokretnosti zemljište vodi na Elvira Zvrka.

Problem je ranije aktualizovala NVO “Euromost” kojoj su dostavljeni snimci građana na kojima se vidi da radovi na dva objekta, koja su posljednji put evidentirana da su bila u izgradnji, nastavljeni i pored svih prijava, a radi se o terenu u blizini starog mosta i poznatog izletišta Ušće na Bistrici.

U odgovoru “Vijestima” iz Sekretarijata za inspekcijske poslove u vezi s izgrađenim obaloutvrdama i pomoćnim objektima odnosno uzurpacijom riječnog korita i obale rijeke Bistrice u mjestu Laništa, selo Gubavač u Bijelom Polju, navode da je taj organ po službenoj dužnosti, pokrenuo upravne postupke u kojima su subjekti nadzora G. B, Z. E, K. O, H. M, I. H, Z. E. i Ć. Dž, takođe, protiv dva subjekta nadzora (Z. E. i G-B. S.) su podnesene prekršajne prijave. Naveli su da se u međuvremenu ništa nije promijenilo, kao i da je inspektor za vode radio sve po zakonu.

Dr Elvir Zvrko je kazao da sve što je urađeno na tom prostoru ni na koji način nije ugrozilo ni korito ni biodiverzitet rijeke Bistrice, niti je imalo bilo kakav štetan uticaj na rijeku.

“Naprotiv, poboljšan je vodotok, rijeka i prostor oko nje oplemenjeni i uređeni”, naveo je Zvrko.

On je pozvao nadležne organe da utvrde sve relevantne činjenice.

“Priča o rijeci Bistrici na tako malom prostoru je, nažalost, evidentno politički motivisana, ne zavređuje moj komentar, te se više neću javno oglašavati povodom ovog pitanja”, kazao je on.

Izvor:Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor