Search
Close this search box.

Baza podataka divljih deponija, prvi korak do čistijih obala Lima

NVO,,Euromost” je danas u Hotelu,,Franca” održala press konferenciju povodom realizacije projekta ,,Identifikacija, registracija i evidencija divljih deponija na obalama Lima od Plava do Bijelog Polja” koji je odobren od strane Komisije za raspodjelu sredstava proframima NVO Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

     Foto portal sjevercg

Koordinator na projektu Almer Mekić je kazao, da je predloženi projekat  usmjeren na identifikaciji, registraciji i evidenciji divljih deponija na obalama Lima, od Plava do Bijelog Polja  koja se prostire dužinom od 87km.

Mekić je naveo da je ovo i nastavak projekta gdje smo 2019.godine uz podršku Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede koje nam je obezbijedilo opremu, dron i camac sa kompletnom opremom evidentirali svaku deponiju na obalama Lima na području Opstine Bijelo Polje, uradili bazu podataka i sada znamo sve njene lokacije i količine otpada.

Ove godine ćemo sa našom opremom i uz podršku istog Ministarstva, sve deponije  evidentirali od Plava – Andrijevice-Berana do granice sa Bijelim Poljem i stvorit ćemo uslove da se može krenuti sa uklanjanjem svih tih divljih deponija,ali mora se prije toga stvoriti uslovi da se one više nemogu stvarati, jer će nam sve biti uzalud dok se ne krene sa kaznenim mjerama i sprečavanjem stvaranja divljih deponija na obalama Lima,kazao je Almer Mekić koordinator na ovom projektu.

Profesorica biologije Eladana Canović koja će biti stručni saradnik na projektu je kazala, da problem ogromnog otpada koji se nalazi na rijeci Lim duž čitave njene obale, može da se riješi samo zajedničkom saradnjom tri države Crne Gore, Srbije i BIH kao i Opština kroz koje teče rijeka Lim.
Upravo u tom smjeru jedna od projektnih aktivnosti je i Okrugli sto, koji će se održati u Opštini Plav 14.marta na Medjunarodni dan rijeka,  na temu zaštite Lima na cijelom području njenog toka ,na kojem će se pozvati pored predstavnika naših  Ministarstva i opstina i predstavnici Ministarstava Vlade Srbije i BiH,kao i predstavnici Opstina i udruženja iz ove tri države i predstavnici Medjunarodnih udruženja i organizacija koje se bave zaštitom Lima i zaštitom drugih rijeka u regionu, kazala je Canovićka.

 

Ovaj tekst se finasira od sredstava odobrenih od Ministarstva kulture i medija kroz Fonda za podsticanje Plularizma i raznovrsnosti medija

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor