Search
Close this search box.

Analiza poslovanja marketa: Voli rekorder po rezultatima

Gledajući prihode top 5 lanaca, vidimo da su svi tokom prošle godine bilježili rast u odnosu na 2020. godinu, tj vratili su se na pred-korona nivo, što je negdje i bilo za očekivati, nakon ponovnog otvaranja lokalne privrede, ali i državnih granica za turiste.

Foto: cgmexico.com
Foto: cgmexico.com

Lider je i dalje lanac sa najvećom stalnom imovinom – Voli Trade, sa registrovanih preko 256 miliona prihoda, a to je čak za 37 miliona eura više u odnosu na godinu ranije, tj 14 miliona više od pred-krizne 2019. godine.

Na drugoj poziciji, kao i godinu ranije nalazi se HD Laković sa 166 miliona prihoda uknjiženih tokom 2021. godine, koji je uspio da vrati prihode na maltene identičan nivo kao 2019. godine. Slijedi Merkator CG koji je u svojim marketima IDEA prihodovao preko 103 miliona eura, uz godišnji rast prihoda od 11 odsto. Dva preostala lanca su uspjela da povećaju prihode u odnosu na prethodnu godinu, ali i ne da dostignu nivo od predkrizne 19-aeste godine. Domaća trgovina je registrovala prihode vrijedne preko 77 miliona eura u svojim radnjama Aroma, City i Conto, dok su Franca marketi ukupno zabilježili preko 73 miliona eura prihoda tokom prethodne godine.

Međutim, kada su u pitanju rezultati poslovanja, zbirno gledano, ukupan profit velike petorke nije uspio da se vrati na nivo prije krize. Jedina kompanija kojoj je to uspjelo „poći za kasom” jeste Voli Trade, čija prošlogodišnja zarada je iznosila preko 5,3 miliona eura, što je za skoro pola miliona eura više nego u godini prije korone. U odnosu na godinu ranije, taj rezultat je bolji za skoro 3 miliona eura.

Foto: bankar.me
Foto: bankar.me

Na drugoj poziciji po ostvarenoj dobiti je HD Laković, koji je prethodnu godinu završio sa skoro 4,8 miliona eura profita, što predstavlja godišnji rast zarade od 1,7 milion eura. Franca marketi su tokom 2021. godine uspjeli da ostvare neto dobit od preko 1,3 miliona eura, dok je Domaća trgovina bila na ivici profitabilnosti poslovanja sa zarađenih 235 hiljada eura. Merkator CG je jedini od posmatranih kompanija i prethodnu godinu završio sa negativnim rezultatom, ovog puta od skoro 2,9 miliona eura minusa, što je ipak bolji rezultat nego 2020. godine kada je minus iznosio više od 7 miliona eura.

Kada su u pitanju zaposleni u sektoru trgovine na malo i veliko, njihove prosječne zarade su tokom prethodne godine i dalje bile niže od državnog prosjeka, i to za cijelih 25 odsto, sudeći po zvaničnim podacima Monstata.

Za proteklih deset godina, zarade u trgovini su porasle jedva 20 odsto, sa prosječnih 331 eura koliko je ista iznosila 2012. godine na 398 eura na kraju 2021. godine. Ako se vratimo na priču sa početka teksta o inflaciji i potrošačkoj korpi, lako je izračunati kako sa ovakvim primanjima nije lako živjeti.

Posmatrajuću bilanse 5 kompanija koje smo izdvojili kao najveće i najreprezentativnije u sektoru, vidimo da je prosječna zarada zbirno posmatrano čak i manja od one koju Monstat izvještava kao prosječnu u sektoru trgovine, te ista iznosi svega 386 eura.

Ipak, situacija se razlikuje od firme do firme, od kompanije Voli koja najviše izdvaja za troškove po zaposlenom, uz prosječnu neto zaradu od 446 eura tokom 2021. godine, pa sve do najniže neto zarade od 357 eura koju u prosjeku primaju zaposleni Domaće trgovine. Na istom ili sličnom nivou između 360-370 eura prosječnu neto zaradu primaju zaposleni u Franca marketima i Merkatoru, dok je prosječna plata radnice/ka u HD Laković marketima tokom prethodne godine bila 403 eura.

Prosječne zarade u kompanijama su izvedene iz Statističkih aneksa finansijskih izvještaja kompanija, na način što su Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) podijeljeni sa prosječnim brojem zaposlenih, a onda i sa koeficijentom za izračun neto zarade 1,495373, te na kraju sa 12 mjeseci.

Ipak, raduje činjenica da je broj zaposlenih u ovih 5 kompanija na godišnjem nivou veći za čak 318 novih radnih mjesta, a među kompanijama se po novom zapošljavanju izvdojila kompanija Franca marketi koja je angažovala dodatnih čak 138 radnica/ka. Najveći poslodavac je Voli  Trade sa 2.119 zaspolenih od kojih je 55 dodatno zapošljeno tokom prethodne godine, na drugom mjestu je Merkator sa 1.627 zaposlenih, a slijedi Domaća trgovina sa 1.130 radnih mjesta. HD Laković je toom prošle godine prešao cifru od hiljadu zaposlenih, te tako sada u svojoj kadrovskoj službi drži 1.047 radnih knjižica.

Izvor: Bankar.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor