Agencija ne provjerava kupovinu aviona

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ne ispituje kupovinu dva aviona za potrebe kompanije Tu Montenegro. Za te avione je isplaćen 21 milion dolara iz osnivačkog kapitala nove državne avio-kompanije. Osnivački kapital za „Tu Montenegro“ uplatila je Vlada iz budžeta.

Iz Agencije su „Danu“ kazali da im Vlada nije tražila mišljenje prije kupovine aviona, niti su od njih tražili da ovu transakciju ispitaju iz Evropske komisije ili poslanici parlamenta. Istakli su da bi bilo cjelishodnije da je nadležno ministarstvo, kao predlagač odluke, tražilo mišljenje Agencije prije donošenja odluke.

– Agenciji do sada nije podnesen zahtjev za davanje mišljenja o prisustvu državne pomoći, niti je podnijeta prijava državne pomoći. Prema tome, ne raspolažemo drugim informacijama osim onim koje su zvanično objavljene na sajtu Vlade, pa se u ovom trenutku ne možemo izjasniti da li je kupovina aviona odrađena suprotno Zakonu o kontroli državne pomoći – naveli su iz Agencije.

U odgovorima koje je potpisao član Savjeta Agencije Novo Radović pojašnjeno je da su oni nadležni samo da vrše ocjenu usklađenosti konkretne transakcije sa aspekta Zakona o kontroli državne pomoći. U Agenciji smatraju da je ministarstvo koje je predložilo odluku trebalo da ih pita za mišljenje prije nego što je donijeta.

– Član 10 Zakona o kontroli državne pomoći propisuje da je nadležni državni organ dužan da prije donošenja odluke o individualnoj državnoj pomoći Agenciji podnese prijavu sa dokumentacijom u roku od najmanje 60 dana prije planiranog datuma utvrđivanja, odnosno donošenja odluke. Istim članom je propisano da se predloženi akt može razmatrati samo uz mišljenje Agencije, ali samo mišljenje nije obavezujuće za donosioca odluke. Međutim, navedeni član takođe propisuje da ako u postupku davanja mišljenja utvrdi da se predlogom akta uređuju pitanja dodjele državne pomoći, Agencija može naložiti predlagaču da prije utvrđivanja, odnosno donošenja, akt dostavi Agenciji radi odlučivanja o usklađenosti sa ovim zakonom – pojasnili su iz Agencije.

Kako su dodali, preliminarno mišljenje Agencije bi bilo da je potrebno preispitati prisustvo državne pomoći bez obzira da li su avioni plaćeni iz budžeta ili su sredstva prenijeta kompaniji kroz osnivački ulog.

– Međutim, u ovom odgovoru se ne možemo direktno izjasniti na vaše pitanje da li je plaćanje aviona državna pomoć. Propisi o državnoj pomoći isključuju prisustvo državne pomoći kod određenih državnih ulaganja, a to su ulaganja u kompanije koje obavljaju djelatnost od opšteg ekonomskog interesa. U vezi sa ovim ukazujemo da bi u konkretnom slučaju vjerovatno teško bio primjenjiv princip da se isključi prisustvo državne pomoći, s obzirom da se djelatnost avio-industrije ne može podvesti pod usluge od opšteg ekonomskog interesa, a navodimo da takva mogućnost nije postojala ni za „Montenegroerlajns“ – navodi se u odgovorima koje je potpisao Radović.

Druga situacija, kako je pojasnio, koja isključuje prisustvo državne pomoći, jeste primjena principa u tržišnoj ekonomiji, dok je treća mogućnost da je u konkretnom slučaju prisutna državna pomoć, što bi zahtijevalo sprovođenje postupka od strane Agencije, bilo po službenoj dužnosti ili na osnovu prijave davaoca.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor