Search
Close this search box.

Zaštitniku prava pacijenata stiglo 2.000 žalbi

Tokom 2019. godine Zaštitniku prava pacijenata Kliničkog centra Crne Gore obratio se 1.931 pacijent. Najčešće su se žalili zbog dužine čekanja na pregled, kvalitet liječenja i postupke zdravstvenih radnika.

 Foto: RTCG
“Nezadovoljstva i pisani prigovori pacijenata rješavaju u roku od tri dana”: Mutapčić

Zaštitnica Alma Mutapčić je za Dan istakla da se nezadovoljstva i pisani prigovori pacijenata rješavaju u roku od tri dana i da su najčešće posljedica opterećenja klinika i zaposlenih. U 2018. godini na usluge i kvalitet liječenja žalilo se 1.257 pacijenata, dok su se, prema podacima Ministarstva zdravlja, u prvih pola godine u svim ustanovama žalile 2.073 osobe.

“Zaštitniku prava pacijenata Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) tokom 2019. godine se obratio 1.931 pacijent, a u našoj ustanovi se godišnje liječi oko 40 hiljada bolesnika, dok se u Poliklinici obavi preko milion i 500 hiljada zdravstvenih usluga, u Centru za laboratorijsku dijagnostiku godišnje se uradi preko pet miliona analiza, u toku godine obavi se preko 13 hiljada operacija, preko dvije hiljade malih intervencija u Urgentnom centru, preko tri hiljade porođaja i preko 10 hiljada dijaliza, što predstavlja 0,03 odsto pacijenata koji su se obratili Zaštitniku prava pacijenata KCCG”, navodi Mutapčić.

Od toga, dodaje, četvrtina pacijenata (491) potražila je savjet ili konsultaciju.

“Najveći broj primjedbi zabilježen je u periodu od januara zaključno sa julom 2019. god. (1.530) i odnosio se: na dužinu čekanja na pregled najopterećenijih specijalnosti (internističke ambulante endokrinološka, gastroeneterološka, reumatološka), a zatim slijedi kardiološka i Centar za radiološku dijagnostiku; način potvrde ili otkazivanja pregleda ili dijagnostičkih procedura. Prigovori su se u najvećem broju odnosili na nemogućnost odabira ljekara specijaliste određenih specijalnosti (kardiolog, endokrinolog), dužinu čekanja na pregled ili dijagnostičke metode u najopterećenijim ambulantama (gastroenterološka, kardiološka, endokrinološka), zatim na Centar za radiološku dijagnostiku (dužinu čekanja na dopler krvnih sudova i dužinu čekanja MR pregleda većeg od mjesec dana)”, ističe Mutapčić.

Naglašava i da KCCG preduzima mjere da se obezbijedi pravovremeno liječenje svim pacijentima.

“Primjedbu na postupak zdravstvenog radnika u 2019. godini Zaštitniku prava pacijenata su podnijela 22 pacijenta, a na kvalitet zdravstvene usluge 41 pacijent. Svaki prigovor podnijet u pisanoj formi ili usmeno je evidentiran i rješavan u zavisnosti od vrste prigovora, a u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata. Veliki broj prigovora se riješio u istom danu neposredno nakon obraćanja, a u određenim problematikama se sprovodila predviđena procedura dobijanja izjašnjenja od direktora Klinika na koje se odnose prigovori, te se o preduzetim aktivnostima pacijent obavještavao u roku od tri dana, kako to Zakon o pravima pacijenata nalaže. Od avgusta zaključno sa decembrom 2019. godine broj obraćanja Zaštitniku prava pacijenata je smanjen i kretao se u prosjeku od 60 do 100 na mjesečnom nivou, od čega se jedna trećina odnosila na savjet ili konsultaciju”, dodaje Mutapčić.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor