Zakazana 16. sjednica SO Plužine

Predsjednik Skupštine opštine Plužine sazvao je XVI redovnu sjednicu SO Plužine za dan 21.07.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati.

Foto: arhiva.skupstina.me
Foto: arhiva.skupstina.me

Na dnevnom redu naći će se sledeće tačke o kojima će se izlagati:

1. Program rada Skupštine opštine Plužine za 2022. godinu,
2. Predlog Odluke o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Plužine za 2021. godinu
3. Razmatranje Izvještaja Predsjednika Opštine o radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2021. godinu,
4. Informacija o ostvarivanju Budžeta opštine Plužine za period januar – jun 2022. godine
5. Informacija o radu inspekcijskih službi nadležnih za teritoriju opštine Plužine u 2021. godini,
6. Informacija o stanju niskonaponske mreže u 2021. godini i Program rekonstrukcije niskonaponske mreže za 2022. godinu u Opštini,
7. Informacija o stanju javnog reda i mira, kriminaliteta i bezbjednosti saobraćaja na teritoriji opštine Plužine u 2021. godini,
8. Izvještaj o radu NP Durmitor za 2021. godinu sa Programom rada za 2022. godinu
9. Informacija o realizovanom Planu uzgoja, zaštite i eksploatacije šuma u 2021. godini i Plan uzgoja, zaštite i eksploatacije šuma u 2022. godini,
10. Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja Parkom prirode “Piva“ za 2021. godinu,
11. Informacija o realizovanom Godišnjem lovnom planu za lovnu 2021./2022. godinu i Godišnji lovni plan ULR „Bajo Pivljanin“ Plužine za lovnu 2022./2023. godinu,
12. Informacija o poribljavanju akumulacionog jezera,
13. Informacija o ostvarivanju zdravstvene zaštite stanovništva u opštini Plužine u 2021. godini sa predlogom mjera za unapređenje u 2022. godini,
14. Informacija o ostvarivanju socijalne i dječije zaštite u opštini Plužine u 2021. godini sa predlogom mjera za unapređenje u 2022. godini,
15. Informacija o radu opštinskog Crvenog krsta u 2021. godini,
16. Informacija o ostvarivanju politike zapošljavanja na teritoriji Opštine u 2021. godini,
17. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Plužine za 2021. godinu sa ocjenom ostvarivanja javnog interesa,
18. Program rada JU Centar za kulturu Plužine sa finansijskim planom za 2022. godinu,
19. Izvještaj o stanju spomenika kulture i drugih spomenika iz istorije Pive u 2021. godini sa predlogom mjera za očuvanje istih,
20. Davanje saglasnosti na izmjene i dopune Statuta „Komunalno Plužine“ DOO,
21. Izvještaj o poslovanju DOO Komunalno Plužine za 2021. godinu sa ocjenom stanja i ostvarivanja javnog interesa,
22. Informacija o otkupu poljoprivrednih i stočnih viškova u Opštini u 2021. godini,
23. Informacija o stanju stočnog fonda u posjedu individualnih proizvođača sa realizacijom podsticajnih mjera u 2021. godini i predlog podsticajnih mjera za 2022. godinu,
24. Informacija o vodosnabdijevanju naselja u Opštini u 2021. godini,
25. Informacija o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na teritoriji Opštine u 2021. godini,
26. Informacija o održavanju zajedničkih djelova stambenih zgrada u 2021. godini,
27. Informacija o upravljanju, korištenju i raspolaganju nepokretnom imovinom kojom raspolaže i koju koristi Opština i njeni organi,
28. Predlozi i obavještenja,
29. Odbornička pitanja i odgovori.
(SERVIS ZA GRAĐANE
Radno vrijeme
Slobodan pristup informacijama
Etički kodeksi
Odnosi sa građanima)

STRATEGIJE I PLANSKI DOKUMENTI

-Strateški plan razvoja opštine Plužine 2020-2025
-Lokalni akcioni plan za biodiverzitet
-PUP-tekstualni dio
-PUP- grafički dio 1a, grafički dio 1b
-Lokalni plan za socijalne servise
-Akcioni plan za borbu protiv korupcije
-Strategija integrisanog ruralnog razvoja opština Foča i Plužine 2015-2020
-Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Plužine za period 2016 – 2020. godine
-Plan zaštite od zemljotresa
-Plan zaštite i spašavanja od požara za teritoriju opštine Plužine za period 2017/2021
-Strategija razvoja sporta za period 2018 – 2021
-Akcioni plan za mlade za 2020 – 2021. godinu.

Podrška u izradi ove internet prezentacije je pružena u okviru projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“, koji sprovodi Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije, dok su glavni partneri u projektu Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zajednica opština Crne Gore i opštine u Crnoj Gori.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor