Za nabavku goriva daju šest miliona

Rudnik uglja Pljevlja dodijelio je vrijedan tender kompanijama Petrol Crne Gora MNE i Jugopetrol. Radi se o poslu nabavke nafte i benzina, procijenjene vrijednosti od ukupno oko šest miliona eura. Taj iznos čini šestinu troškova Rudnika, ukoliko se uporedi podatak sa rashodima iz 2019. godine, koji su u toj godini iznosili skoro 36 miliona eura.

Rudnik uglja Pljevlja

Prema tenderskoj dokumentaciji, koja je raspisana početkom decembra ove godine, javna nabavka podijeljena je na dvije partije. Za prvu partiju vrijednu 5.993.400 eura, putem koje je vršena nabavka eurodizela, kao najpovoljniji ponuđač izabrana je kompanije Petrol Crna Gora MNE. Kao drugoplasirana izabrana je ponuda kompanije Jugopetrol. Druga partija procijenjena je na vrijednost od 57.360 eura i kao najpovoljniji ponuđač za taj segment javne nabavke upisana je firma Jugopetrol.

Ponuđači su bili dužni da dostave bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i osam dana nakon isteka važenja ponude. ​U postupku javne nabavke mogli su da učestvuju samo privredni subjekti koji nijesu pravosnažno osuđivani i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za nekoliko krivičnih djela, kako je predviđeno Zakonom o javnim nabavkama. Takođe, ponuđači su morali da imaju dokaz da su izmirili sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Nadležni u Rudniku uglja u tenderskoj dokumentaciji, koju potpisuje izvršni direktor Slavoljub Popadić, naveli da se radi o hitnom postupku. Takođe, u dijelu „tehničke specifikacije” pisalo je: „Zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke”. Rok izvršenja ugovora za obje partije je 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti.

Rudnik uglja je u stopostotnom vlasništvu državne Elektroprivrede. Vlasnik preko 80 odsto akcija EPCG je država Crna Gora.

Izvor: PVportal

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor