Vukotić suvlasnik 11 fakulteta, akcije ima u 17 firmi

Prema podacima sa zvaničnog sajta, Vu­ko­tić je i dalje rek­tor pri­vat­nog Uni­ver­zi­te­ta „Do­nja Go­ri­ca“ (UDG) vla­sni­štvo kom­pa­ni­je Uni­ver­zi­tats, ko­ju je osno­vao za­jed­no sa šefom države Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem

Bivši član Odbora direktora državnog preduzeća „Plantaže“ Veselin Vukotić, koji se od 11. jula nalazi u pritvoru zbog sumnji da je zloupotrijebio službeni položaj u privrednom poslovanju, suvlasnik je kompanije Univerzitats i 11 fakulteta, a akcije ima u 17 firmi. To pokazuju podaci iz imovinskog kartona objavljenog 14. septembra, godinu po prestanku njegove funcije. Podaci o imovini se odnose na prošlu godinu, a objavljeni su dok je Vukotić u pritvoru.

Ako je suditi prema podacima sa zvaničnog sajta, Vu­ko­tić je i dalje rek­tor pri­vat­nog Uni­ver­zi­te­ta „Do­nja Go­ri­ca“ (UDG) vla­sni­štvo kom­pa­ni­je Uni­ver­zi­tas, ko­ju je osno­vao za­jed­no sa šefom države Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem.

Vukotić je od nepokretne imovine, kao susvojina u kompaniji Univerzitats, prijavio u Donjoj Gorici u Podgorici poslovnu zgradu površine 16.438 kvadrata, garažu 3.185 i zemljište 12.038 metara kvadratnih.

Novi podaci pokazuju da je Vukotić, osim što je jedan od vlasnika kompanije Univerzitas, suvlasnik i Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, zatim za informacione sisteme i tehnologije, za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, politehniku, te Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Fakulteta za umjetnost, sportski menadžment, Filološkog fakulteta UDG, te univerziteteske jedinice primijenjene nauke.

Akcije ima u Atlas mont fondu, UTIP Crna Gora, Eurofondu, HLT fondu AD Podgorica, AD za hotijelijerstvo i turizam Vektra Boka, „Izboru Bar, Otrantu komerc, Montekargu, Održavanju željezničkih voznih sredstava, Plantažama 13. jul, AD Barskoj plovidbi, Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD CGES, Crnogorskom telekomu, Zatvorenom investicionom fondu, HTP Ulcinjska rivijera, Željezničkoj infrastrukturi i Željezničkom prevozu.

„VUKOTIĆ JE OD NEPOKRETNE IMOVINE, KAO SUSVOJINA U KOMPANIJI UNIVERZITATS, PRIJAVIO U DONJOJ GORICI U PODGORICI POSLOVNU ZGRADU POVRŠINE 16.438 KVADRATA, GARAŽU 3.185 I ZEMLJIŠTE 12.038 METARA KVADRATNIH

Vukotić je u svom vlasništvu prijavio više livada, voćnjaka i vinograda, dok se na suprugu Ljiljanu vode četiri stana i veće površine šuma, livada i voćnjaka.

On je prošle godine na ime akademskog dodatka dobio 12.576 eura, kao i dodatno 300 eura po osnovu ugovorenih naknada. U kartonu se navodi i iznos od 12.768 eura koje je zaradio u CANU. Vukotić je u Institutu za strateške studije i prognoze zaradio 6.000, UDG 21.713, Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis 26.799, Fakultetu primijenjenih nauka 12.000, Fakultetu za prehrambenu tehnologiju bezbijednost hrane i ekologiju 4. 134, ustanovi Politehnika 13.169, Fakultetu za kulturu i turizam 12.000 i Centru za strane jezike 3.712 eura.

Supruga Ljiljana je prošle godine imala penziju 420 eura, dok je od autorskog honorara zaradila 5.060. Na njeno ime vodi se i potrošački kredit od 100.000 eura. Vlasnica je i dva vozila.

Podsjetimo, Vukotić se zajedno sa bivšim članovi Odbora direktora „Plantaža“, Božom Mihailovićem, Đorđijem Rajkovićem, Seadom Šahmanom, Duškom Perovićem i Anicom Hajduković sumnjiči za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju. Njima je ova državna kompanija od 2005. do 2020. godine, prema podacima koje je „Dan“ ranije objavio, isplatila blizu 1,5 miliona eura. Ovoliki iznos novca dobili su po osnovu neto zarada, otpremnina, minulog rada, korporativnog upravljanja i godišnjeg odmora.

Otpisivao kredite zaposlenih

Odbor direktora „Plantaža“, na čijem je čelu tada bio Veselin Vukotić, 28. decembra 2011. godine, donio je odluku o otpisu stambenih kreditnih obaveza zaposlenim prilikom odlaska u penziju.

– Odbor direktora u cilju stimulisanja zaposlenih da se penzionišu prije sticanja zakonskog roka donosi odluku da se otpišu kreditne stambene obaveze zaposlenih sa danom prestanka radnog odnosa usled penzionisanja – navodi se odluci koju je potpisao Vukotić.

Veselinu Vukotiću u ovom periodu za korporativno upravljanje isplaćeno je 175.000, a za neto zarade više od 186.000 eura. Za službena putovanja Veselin Vukotić je od 2010. do 2020. godine potrošio čak 79.500 eura, a u periodu od 2016. do 2019. godine isplaćivan mu je isti iznos za putovanja od po 8.500 eura.

Na predlog bivšeg ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Stijovića, vlada Zdravka Krivokapića bila je angažovala eksternog eksperta kako bi se ustanovilo stvarno stanje u „Plantažama“. Nakon analize, utvrđeno je da su „Plantaže“ dovedene gotovo pred stečaj. Analiza je pokazala da su dugovanja „Plantaže“ 28. februara 2021. godine bila čak 45.652.472 eura.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor