Usaglašeni za pristup izrade nove Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera

Danas je održana Konstitutivna sjednica Komisije za stambena pitanja na kojoj su se članovi saglasili da Odluku o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera treba staviti van snage i pristupiti izradi nove, čiji bi kriterijumi bili pravičniji i jasno definisani, a rad Komisije što transparentniji, saopšteno je iz Komisije za stambena pitanja.

Na konstitutivnoj sjednici Komisije, na čelu sa predsjednikom Komisije za stambena pitanja, savjetnikom predsjednika Vlade Sergejem Sekulovićem, članovi Komisije saglasili su se da bi dalje postupanje Komisije na osnovu postojeće odluke sa pravom bilo problematizovano, posebno u svjetlu Mišljenja Agencije za sprječavanje korupcije kojom je ukazano na niz spornih odredbi koje sadrži predmetna Odluka. Takođe, na sjednici je ukazano da je i pred Ustavnim sudom pokrenuto pitanje zakonitosti ove Odluke. U konačnom, iako je zakonom propisana mogućnost da Vlada rješava stambena pitanja funkcionera, do donošenja nove Odluke koja bi bila usklađena sa javnim interesima transparentnosti, Komisija je odlučila da predloži da se sporna Odluka stavi van snage.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor