Uplatiće 2,67 miliona eura lokalnim samoupravama

Crnogorskim lokalnim samoupravama biće uplaćeno 2,67 miliona eura iz Tekuće budžetske rezerve, kako bi se nadomjestila razlika u prihodima, uslovljena izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

To se navodi u Informaciji o nadoknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda iz sredstava Tekuće budžetske rezerve, koji je usvojen na sjednici Vlade.

“U cilju nadomještanja razlike u ostvarenju prihoda uslovljene izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Ministarstvo finansija je zaduženo da za ovu svrhu uplati lokalnim samoupravama ukupno 2,674,236 eura iz Tekuće budžetske rezerve”, kaže se u dokumentu.

Kako se dodaje, Vlada je usvojila Informaciju o početnim stanjima depozita, neizmirenih obaveza i nedospjelih obaveza budžeta Crne Gore na dan 1. januar prošle godine.

“S obzirom na to da Skupština nije usvojila Predlog zakona o završnom računu budžeta za 2020. godinu, Vlada je utvrdila završna stanja depozita, neizmirenih obaveza i nedospjelih obaveza za 2020. godinu, koja se evidentiraju kao početna stanja na 1. januar prošle godine”, kaže se u dokumentu.

Na taj način, kako se navodi, zbog usaglašavanja podataka i računovodstvenih procedura, omogućiće se kontinuitet finansijskog izvještavanja i pripremiće se Predlog zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore, zbog tehničkih usaglašavanja sa reorganizacijom Vlade Crne Gore

“Predlogom zakona primici od 2.495.692.936 eura raspoređuju se na: tekući budžet – 1.021.904.566 eura, rezerve 67.442.353 eura, budžet državnih fondova 834.948.474 eura, kapitalni budžet – 242.431.134 eura, transakcije finansiranja izdataka 328.966.406 eura”, kaže se u dokumentu.

Kako se dodaje, u odnosu na važeći Zakon, izdaci Tekućeg budžeta uvećani su za 161.193 eura, Budžet državnog fonda veći je za 150 hiljada eura, dok su transakcije finansiranja niže 250.760 eura.

Rezerve i Kapitalni budžet ostali su nepromijenjeni, tako da su ukupni izdaci budžeta neznatno uvećani za ukupno 60.431 eura.

Predlog zakon biće upućen Skupštini Crne Gore radi donošenja po hitnom postupku, u cilju stvaranja uslova nesmetanog finansiranja potrošačkih jedinica nakon reorganizacije Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o povraćaju uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o kupoprodaji pšenice.

Kako je pojašnnjeno, predmet Informacije je prodaja pšenice koja je 2020. godine nabavljena radi intervencija u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanih pandemijom koronavirusa.

“Zaduženo je Ministarstvo finansija da kupcu Atlas Mills iz Tirane izvrši povraćaj više uplaćenih sredstava od 15,9 hiljada eura, usljed isporuke manje količine pšenice u odnosu na Ugovorom predviđenu”, kaže se u dokumentu.

Usvojena je Informacija o ADMAS projektu, u kojoj se ocjenjuje da su cijeli postupak pratile brojne kontroverze i odstupanja od uobičajenih procedura odobravanja i kolateralizacije kreditne podrške.

To je, kako se navodi, dovelo do toga da značajan dio sredstava plasiran preko Ministarstva poljoprivrede krajnjim korisnicima nije uredno izmirivan zbog čega se vode postupci prinudne naplate.

“Ukupan iznos dospjelih neizmirenih anuiteta je 2.853.875 dolara. Tim povodom, Vlada je, donijela zaključke kojima se obavezuje Ministarstvo finansija da izvrši plaćanje dospjelih obaveza”, rekli su iz Vlade.

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u periodu od januara do aprila ove godine, u kojem se navodi da je Komisija donijela 147 odluka, za čiju realizaciju je bilo potrebno izdvojiti 474.800 eura budžetskih sredstava.

“Navedeno je da prilikom obrazovanja ove Komisije nije ispoštovana procedura, odnosno došlo je do pravno-tehničkog propusta”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, zadužen je ministar bez portfelja Zoran Miljanić, da, u što kraćem roku, obrazuje Komisiju za procjenu šteta od elementarnih nepogoda kako bi se stvorile pretpostavke za legalno i legitimno postupanje po prispjelim zahtjevima.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Tim Protokolom se, kako su pojasnili iz Vlade, daje mogućnost najvišim sudovima i tribunalima da od Evropskog suda za ljudska prava zatraže savjetodavna mišljenja o načelnim pitanjima u vezi sa tumačenjem ili primjenom prava i sloboda definisanih Konvencijom ili njenim protokolima samo u predmetima koji se vode pred njima.

“Na ovaj način, Crna Gora dobija mogućnost da koristeći institut savjetodavnog mišljenja, u svom pravnom sistemu spriječi potencijalne povrede ljudskih prava i sloboda, a riješilo bi se i pitanje zaostalih predmeta i podnošenja novih pojedinačnih predstavki pred Evropskim sudom”, kaže se u dokumentu.

 

i:cdm

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor