Ukupna ocjena stanja ekosistema rijeke Lim kroz opštinu Bijelo Polje je loše do veoma loše u dijelu toka kroz grad i nizvodno od grada

Polovinom prošle godine pažnju javnosti u Bijelom Polju i Crnoj Gori je skrenuo ekološki ekces na Limu kada je zbog izlivanja određenih materija u vodi došlo do pomora veće količine ribe u Limu. Pored brojnih mjera koje su preduzete po ovom pitanju od strane svih nadležnih lokalnih i državnih organa, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, koji je nadležan za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou, angažovao je i tim stručnjaka sa prirodnomatematičkog fakulteta iz Podogrice sa zadatkom detaljnog ispitivanja stanja zagađanosti Lima, ali i njegovih pritoka Bistrice i Ljuboviđe.

default

Ukupna ocjena stanja ekosistema rijeke Lim kroz opštinu Bijelo Polje je loše do veoma loše u dijelu toka kroz grad i nizvodno od grada.

Analizirajući stanje riblje faune u Limu dolazimo do zaključaka da postoje dva osnovna negativna uticaja na nju: zagađenje industrijskim i komunalnim otpadnim vodama kao i krivolov. U smislu negativnih uticaja po riblju faunu lokaliteti L1, L2, i L3 (uzvodno od Bijelog Polja) se mogu okarakterisati kao lokaliteti tj. sektor Lima gdje preovladava krivolov kao negativan uticaj (mada je zagađenje manje prisutno) dok je u sektoru gdje su lokaliteti L4, L5 i L6 (u Bijelom Polju i nizvodno) zagađenje to koje dominantno izaziva promjene u sastavu i količini ribljih zajednica. U smislu kvaliteta i kvantiteta organizama bentosa postoji sličan trend kao i kod ribljih zajednica, sektor gdje je stanje umjereno i gdje postoji izvjesna količina organskog zagađenja (lokaliteti L1, L2, i L3) i sektor gdje je stanje dramatično loše kao posledica zagađenja koje se izliva u ovu rijeku (lokaliteti L4, L5, i L6). Stanje sa okolnim staništima je dobro samo na najnizovodnijoj poziciji L6 dok je na svim ostalim detektovan veoma jak do umjereno jak negativan antropogeni uticaj koji za posledicu ima znatno do skoro potpunog prorijeđenija ovih staništa. Što se fizičko-hemijskih parametra tiče očitan je očigledan i veoma jak negativan uticaj po kvalitet vode rijeke Lim koji se dešava na skoro cijelom dijelu toka sa time što je intenzivan i drastičan u dijelu toka kroz Bijelo Polje.

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor