U nekim sobama pljevaljske Opšte bolnice po osam kreveta, negdje i bez mokrog čvora

Sadašnji uslovi za rad su loši, a posebno ne odgovaraju pacijentima. Na pojedinim odjeljenjima imamo sobe sa osam kreveta, a ne postoje adekvatni mokri čvorovi. Sve će se izmijeniti nabolje izgradnjom jednog novog i modernog bolničkog objekta, očekuje GrbovićHoće li Pljevljaci naredne godine dobiti novi bolnički objekat zavisi od izrade projektne dokumentacije u ovoj godini. Naime, sadašnji objekti pljevaljske bolnice ne odgovaraju potrebama za adekvatno liječenje i tretman pacijenata, ali ni za rad medicinskog osoblja. Posebno je teško što su bolnička odjeljenja razvrstana po paviljonima. U jednom od tih paviljona nalazi se odjeljenje hirurgije, u drugom porodiljsko i dječije odjeljenje, a u trećem interno odjeljenje. Skener se nalazi u posebnom objektu, a u jednom od objekata su i fizioterapeuti.

”POSEBNO JE TEŠKO ŠTO SU BOLNIČKA ODJELJENJA RAZVRSTANA PO PAVILJONIMA. U JEDNOM OD PAVILJONA NALAZI SE ODJELJENJE HIRURGIJE, U DRUGOM PORODILJSKO I DJEČIJE ODJELJENJE, A U TREĆEM INTERNO ODJELJENJE. SKENER SE NALAZI U POSEBNOM OBJEKTU, A U JEDNOM OD OBJEKATA SU I FIZIOTERAPEUTI

Pacijenti često moraju da se prevoze ili prenose sa jednog odjeljenja na drugo odjeljenje, što stvara mnoge teškoće. Na primjer, da bi obavio potrebna snimanja, pacijent mora da prođe kroz više paviljona. Posebno je teško u danima kada pada kiša ili kada su sniježne padavine, a pljevaljske zime se često izuzetno hladne i duge.

Do 14. aprili traje javni poziv za odabir arhitektonskog idejnog rešenja – kazao nam je direktor pljevaljske bolnice Saša Grbović, uz napomenu da će se potom nastaviti sa izradom druge potrebne projektne dokumentacije.

On očekuje da će cjelokupan posao biti uspješno završen u ovoj godini.

– Moje su procjene da ćemo do kraja novembra ove godine imati cjelokupnu projektnu dokumentaciju – uvjeren je Grbović.

Grbović je istakao da sadašnji paviljonski tip bolnice ne postoji nigdje na sjeveru Crne Gore osim u Pljevljima. Prema njegovim riječima, takav tip bolnice ne može više da postoji.

– Sadašnji uslovi za rad su loši, a posebno ne odgovaraju pacijentima. Na pojedinim odjeljenjima imamo sobe sa osam kreveta, a ne postoje adekvatni mokri čvorovi. Sve će se izmijeniti nabolje izgradnjom jednog novog i modernog bolničkog objekta – kaže Grbović i podvlači da se od izgradnje nove bolnice ne smije odustati.

Nova bolnica u Malom logoru

Nova bolnički objekat planira se na prostoru Mali logor, gdje su se nekada nalazili vojni magacini i vojni stacionar. Vojni magacini su porušeni početkom 2020. godine, kada je tadašnji ministar odbrane Predrag Bošković (DPS) obećavao da će se tu graditi stanovi za policiju, pripadnike vojske i medicinsko osoblje.

Objekat vojnog stacionara ostao je neporušen, a tokom pandemije korona virusa bio je jedno od odjeljenja za smještaj kovid pacijenata.

Sami bolnički paviljoni su stari više od šezdeset godina i vodovodna i kanalizaciona mreža je prilično dotrajala.

Ukoliko se pješak uputi pored nekog od bolničkih objekata i paviljona Doma zdravlja često će naići na lokve koje se stvaraju usled pucanja kanalizacionih i vodovodnih cijevi. Takva situacija je posebno izražena pored zajedničkog paviljona bolnice i Doma zdravlja, u kojem se nalazi i bolnička uprava.

–Prvi paviljoni su izgrađeni 1960. godine, a kasnije su građeni drugi objekti. Oni su dotrajali do te mjere da je neophodno graditi novi bolnički objekat – istakao je Grbović.

Do 1960. godine bolnica u Pljevljima bila je na Stražici, u objektu u kome se danas nalazi Uprava za šume. Taj objekat je sagrađen prije Drugog svjetskog rata. Dom zdravlja se nalazio pored današnjeg Gradskog parka u Ulici Pavla Bulatovića. U tom objektu su poslednjih decenija brojni medicinski radnici i drugo osoblje zaposleno u Domu zdravlja adaptirali prostor i pretvorili ga u stambene jedinice.

Šezdesetih godina prošlog vijeka sadašnji paviljoni pljevaljske bolnice i Doma zdravlja sagrađeni su na prostoru starog islamskog groblja. Pojedini grobovi i nadgrobni spomenici i danas se nalaze između bolničkih paviljona.

Izvor: DAN

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor