‘U narednom periodu važno osigurati primjenu usvojenih zakonskih rješenja’

-Aktivnosti Ministarstva kapitalnih investicija biće transparentne i zajedno ćemo kao posvećen tim raditi na tome da svaka aktivnost i dalje bude usmjerena ka usklađenosti sa zakonskim odredbama, saopštio je državni sekretar.

Foto: gov.me
Foto: gov.me

Šahmanović: “U periodu koji je pred nama jako je važno osigurati primjenu usvojenih zakonskih rješenja, te unaprijediti već dobru saradnju sa Agencijom“, istakao je državni sekretar.

Direktorica Agencije Jelena Perović je saopštila da je Agencija posvećena povećanju efikasnosti u ispunjavanju obaveza zaštite javnih interesa i sprečavanju korupcije ali da ipak postoje brojni nedostaci u saradnji među institucijama, te da je neophodno definisati sfere u kojima postoje područja mogućih zloupotreba.

Djelokrug aktivnosti Ministarstva kapitalnih investicija pokriva oblasti energetike, saobraćaja i rudarstva, te je shodno tome državni sekretar Šahmanović iskoristio priliku da saopšti da će se u ministarstvu predano raditi na sprovođenju vladavine prava koji mora biti na zavidnom nivou, što će doprinijeti adekvatnom odgovoru na sva ona mjerila iz pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

-Zajednički je zaključak da je neophodnost intenziviranja saradnje, a naročito po osnovu inicijative za stvaranje dobre klime za uvođenje kvalitetnijih solucija u oblasti zakonskih rješenja preduslov za pospješavanje međuinstitucionalne saradnje.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor