Search
Close this search box.

Studenti dobijaju elektronske indekse

Vodili smo računa o sigurnosti, a postoji niz dodatnih sigurnosnih mjera, koje će biti na rigoroznom nivou, što će onemogućiti eventualne pokušaje zloupotreba, kazao je za “Vijesti” direktor Centra informacionog sistema Aleksandar Popović

Foto: Boris Pejović

Elektronski indeksi biće dostupni studentima Univerziteta Crne Gore već od naredne (2022/2023) studijske godine.

To je “Vijestima” kazao direktor Centra informacionog sistema Aleksandar Popović. Time će se, kako je objasnio, obezbijediti benefiti, najprije za studente, a onda i za zaposlene u studentskim službama, prodekane i dekane fakulteta.

Popović je kazao da je ovo prva faza projekta, a imamo u planu da ovaj projekat dalje razvijamo na dobrobit studente i administracije fakulteta.

“To bi imalo praktične benefite za studente i ljude koji rade u administraciji. Jedan od procesa koji se može unaprijediti je predaja ocjena. Trenutno, ocjene se predaju na papiru, a nakon toga studentska služba te ocjene unosi u informacioni sistem. Novi sistem bi omogućio nastavniku da ocjenu direktno unosi putem nove platforme i da to što je unio odmah bude dostupno prije svega studentima. Oni će takođe imati svoje naloge na toj platformi, pa će odmah moći da vide koje su bodove ili ocjenu dobili.”, kazao je Popović za “Vijesti”.

Na istoj platformi će, kaže on, profesori će ostavljati i obavještenja o kolokvijumima, domaćim zadacima. “Dakle, benefit za studente je to što imaju onlajn pristup svom studentskom kartonu u bilo kojem trenutku, kako ne bi morali da idu u studentsku službu. S druge strane, zaposleni u studentskim službama, dekani i prodekani mogu da pogledaju da li su profesori uradili svoj dio posla. Zaposleni u studentskim službama neće morati da ocjene s papira unose jer su već u sistemu, pa se dalje s njima može raditi u smislu izdavanja uvjerenja i sl. Ovo je prva faza projekta, to je ono što smo već uradili, a startovaćemo je s početkom nove studijske godine”, ističe Popović.

Upitan za mogućnosti zloupotreba, kaže da je “pitanje bezbjednosti i potencijalnih zloupotreba (krađa identiteta, upisivanje ocjena, koje može da ima ozbiljne posljedice) možda i razlog zbog kojeg se do sada oklijevalo sa ovim projektom”.

“To je segment na koji smo naročito obratili pažnju. Vodili smo računa o sigurnosti,a postoji niz dodatnih sigurnosnih mjera, koje će biti na rigoroznom nivou, što će onemogućiti eventualne pokušaje zloupotreba.” Odgovarajući na pitanje da li eventualno profesori mogu zloupotrijebiti sistem u korist pojedinih studenata, Popović odgovara da novi sistem ne može ugroziti aktuelni proces kontrole.

“Sva pravila i propisi i dalje važe, samo će procesi biti brži i efikasniji. I dalje se svaka ocjena mora verifikovati na nastavno-naučnom vijeću, a podložne su i kontroli šefova odsjeka i prodekana. Na taj način se svaka ocjena profesora provjerava na kraju svakog ispitnog roka.Taj nivo kontrole će ostati isti, samo će sredstvo biti efikasnije”, odgovorio je on.

Popović je istakao da je cilj projekta da “djelimično ili potpuno digitalizujemo procese unutar Univerziteta kad je studentska služba u pitanju”.

“U tom dijelu imamo neka starija softverska rješenja i procedure su uglavnom iste unazad par decenija. Do sada možda nije bilo uslova da se to promijeni, ali sad mislim da su se sad stekli uslovi zamahom informacionih tehnologija. Ideja je potekla od prošle godine kada smo radili na elektronskom upisu studenata u saradnji s tadašnjim Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvom javne uprave i Organizacijom UN za razvoj (UNDP). Tada smo vidjeli da dosta procesa može da se sprovede na drugačiji način. Već ima dovoljno podataka o obrazovanju i budućim studentima u javnim registrima, pa nije bilo potrebe da se dokumenta donose lično, već može da se napravi softversko rješenje koje te informacije preuzima. Taj projekat se pokazao uspješnim, na zadovoljstvo studenata, jer nisu morali lično da predaju dokumentaciju i čekaju u redovima, ali i na zadovoljstvo zaposlenih u studentskim službama koji nisu morali ručno da unose podatke”, zaključio je on.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor