Regionalni hab u Bijelom Polju osnažiće razvoj kreativnih industrija na sjeveru

Uspostavljanjem regionalnog haba u Bijelom Polju želimo da strateški, infrastrukturno, administrativno i programski osnažimo i afirmišemo razvoj kreativnih i kulturnih industrija u sjevernom dijelu naše države, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović na pres konferenciji nakon današnje sjednice Vlade Crne Gore.

Bogdanović je naglasio da je Vlada ovim još jednom pokazala posvećenost realizaciji javnih politika koje za cilj imaju valorizaciju našeg izdašnog kreativnog potencijala, sa posebnom pažnjom na sjever Crne Gore. Pojasnio je da je Informacija o aktivnostima na uspostavljanju regionalnog kreativnog haba u Bijelom Polju usvojena kako bi se stvorili uslovi za realizaciju prve faze projekta.

Ta faza, kako je istakao, odnosi se na sprovođenje Međunarodnog otvorenog konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja adaptacije nekadašnjeg vojnog kompleksa Cerovo u funkciji uspostavljanja haba i izradu studije održivosti sa prijedlogom njegovog modela upravljanja i finansiranja.

„Kompleks Cerovo u Bijelom Polju, identifikovan je kao idealna lokacija za uspostavljanje jednog ovakvog regionalnog haba, koji će obezbijediti uslove za razvoj širokog spektra aktivnosti – kako u oblasti kreative i inovacija, tako i u oblastima proizvodnje i preduzetništva. Takođe, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, predloženo je da upravo ovaj lokalitet bude i mjesto na kome će biti postavljeni nacionalni paviljoni Crne Gore sa svjetskih izložbi EXPO, čime se dodatno povećava atraktivnost ovog lokaliteta i kao turističke destinacije“, kazao je ministar.

Dodao je i da je u cilju afirmacije sjeverne regije na polju proizvodnje i stvaranja ambijenta za djelovanje savremenih oblika stvaralaštva u domenu dizajna, arhitekture, vizuelnih umjetnosti i ICT-a, Bijelo Polje prepoznato kao opština koja može da obezbijedi prostornu, infrastrukturnu i administrativnu podršku za uspostavljanje kreativnog haba koji će biti na raspolaganju ne samo lokalnim akterima, već i akterima šire regije.

Bogdanović napomenuo je i da je Ministarstvo kulture u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori sprovelo opsežno istraživanje i mapiranje kapaciteta kulturnih aktera koji djeluju u različitim stvaralačkim i kreativnim djelatnostima na teritoriji opštine Bijelo Polje i okoline.

„Upravo ovo istraživanje pokazalo je neophodnost uspostavljanja infrastrukturne osnove, koja će omogućiti dalju valorizaciju tržišno orijentisanih kulturnih proizvoda i preduzetničkih proizvodnih pogona, koji će kroz saradnju sa kreativnim sektorom obezbijediti otvaranje održivih biznisa u kulturi na sjeveru Crne Gore“, kazao je Bogdanović.

Program razvoja kulture 2016-2020, kao strateški dokument Ministarstva kulture, kako je podsjetio, prepoznao je kreativne industrije kao jednu od oblasti koje treba da doprinesu valorizaciji kreativnog i kulturnog potencijala kojim raspolažemo. Kao posebno važan segment potrebne podrške kreativnom sektoru, prepoznata je potreba za obezbjeđivanjem prostora za rad aktera, kroz generisanje neophodne infrastrukture u vidu kreativnih habova, kao ambijenta u kojem autor stvara, dijeli iskustva sa drugim „stanarima“ haba i producira proizvod.

„To je bio motiv da se nakon detaljne analize i raspoloživih resursa opredijelimo da u Crnoj Gori uspostavimo četiri kreativna haba sa rezidencijom i jednu samostalnu rezidenciju, od čega će dva kompleksa biti na sjeveru Crne Gore“, kazao je Bogdanović.

Izvor: CDM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor