Poljoprivredne suše u svim krajevima Crne Gore osim u Pljevljima

Tromjesečni SPI 3 indeks (poljoprovrednih suša) od početka marta pa do kraja maja pokazao je da je suša bila u svima krajevima Crne Gore osim u Pljevljima.

Poljoprivredne suše SP3 indeks
Poljoprivredne suše SP3 indeks

-Isti trend se nastavlja i početkom juna, kada zbog višemjesečnog deficita padavina SPI3 indeks ima vrijednosti u kategorijama umjereno, vrlo sušno (centralni region) i ekstremno sušno (primorski region) – navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, zbog suše se vegetacija sporo razvijala i do kraja maja je bila ispod normalnih vrijednosti.

Na osnovu satelitskih podataka za oblast „Plantaža” u Podgorici, stanje vegetacije je bilo ispod  prosijeka u periodu od marta do kraja maja (zelena linija).

Devetomjesečne vrijedosti SPI indeksa (SPI9) kojima se upoređuju padavine sa istim devetomjesečim periodom iz prošlosti 1961-1990., su negativne osim u Pljevljima. U centralnom regionu Crne Gore (u Nikšiću, Danilovgradu i Podgorici) ove vrijednosti su u kategoriji „ekstremno sušno“, u Kolašinu i u promrskom regionu vrlo“ sušno“ (slika iznad, desno). To znači da hidrološka suša traje od septembra 2021. do maja 2022. i da ima tendenciju daljeg razvoja – piše u izvještaju.

Ovakva situacija, kako se ističe, u kombinaciji sa visokim temperaturama stvara pogodne uslove za šumske požare, naročito kada se ima u vidu da su tokom jula padavine minimalne, u Podgorici i na primorju klima aridna, i da je trajanje toplotnih talasa duže.

Mapa indeksa vlažnosti tla SWI na dubinama 0-40 cm pokazuje kakvi su uslovi vlažnosti tla u Crnoj Gori i regionu, slika ispod. Zapaža se da su vrijednosti ovog indeksa ispod normalnih u većem dijelu regiona. U Crnoj Gori vlažnost tla je toliko mala da se približava ekstremnim vrijednostima u centralnom regionu ali i dijelu sjevernog regiona.

Bilans površinskih voda na osnovu numeričkog prognostičkog modela (NWP) ECMWF prikazan je na slici ispod, do 29.06.2022. Na cijelom području Crne Gore bilans površinskih voda je za sada negativan. Prema prognozi do 29.06.2022. godine (slika ispod), očekuje se dalje širenje oblasti sa ekstremnim deficitom bilansa površinskih voda ka centralnim i planinskim regijama države (slika ispod).

Prikaz površinskih voda
Prikaz površinskih voda

Izvor: ecoportal.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor