Planirani radovi na mreži, bez struje brojna mjesta

Zbog planiranih radova na mreži, očekuju se isključenja struje danas u brojnim mjestima, na području sjevera, koji obuhvataju Bijelo Polje, Petnjica, Berane, Andrijevica, Rožaje, Plužine, Pljevlja, Mojkovac, Kolašin, Žabljak i Gusinje.

Foto: mondo.me
Foto: mondo.me

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Rodijelja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Jabučina, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo, Ujniče, Lijeska, Čokrlije, Kanje, Ograde, Laloho, Ostrelj

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 14:30 do 19:00 sati: Nedakusi

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular, dio sela Šekular

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Planinski katun Jelovica(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Jelovica 1 i TS 10/0,4kV Jelovica 2

-u terminu od 8:00 do 19:00 sati: Tržni centar Kips- Polimka-Opština Berane(jedan potrošač)-Kratkotrajna isključenja Dv 10 kV ŠIP Polimlje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: kompletno područje opštine Rožaje

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje selo, Repetitor T-mobile

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Pobrsijevići, Stevanovac, Lepenac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Mujića Rečine

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Tunel ‘Klisura’, Bazna stanica, Žičara, Ski centar 1600, repetitor ‘Zekova glava’

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopštili su iz CEDIS-a.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor