Odbornici usvojili paket ekonomskih mjera za podršku građanima i privredi

Odbornici u Skupštini opštine Bijelo Polje, usvojili su paket ekonomskih mjera koji ima za cilj ublažavanja posljedica po privredu i građane, nastalih usljed pandemije virusa COVID-19.

“Ovom Odlukom, definisane su ekonomske mjere sa ciljem ublažavanja posledica po privredu i građane Bijelog Polja, nastalih usled pandemije virusa COVID-19, a da se pri tom ne ugrozi finansijska stabilnost Budžeta Opštine Bijelo Polje” – kazao je sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Slobodan Jelić.

Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje usvojene su sljedeće mjere:

 1. Preporučuje se Odboru direktora privrednog društva koje vrši usluge sakupljanja, odvoza i deponovanja otpada da obezbijedi da se ne vrši zaduživanje privrednih društava i preduzetnika po osnovu ovih usluga za period u kojem nijesu obavljali djelatnost po naredbi Ministarstva zdravlja o zabrani rada (na zahtjev obveznika).
 2. Osloboditi plaćanja lokalne komunalne takse utvrđene po osnovu zauzimanja javne površine (ljetnje bašte, zatvorene bašte, i drugi pokretni objekti, i sl.) za period od 3 mjeseca u kojem nijesu koristili javnu površinu zbog naredbi Ministarstva zdravlja (na zahtjev obveznika).
 3. Osloboditi plaćanja naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta za period od 3 mjeseca, od važenja naredbi Ministarstva zdravlja zbog kojih nijesu obavljali djelatnost(na zahtjev obveznika).
 4. Osloboditi plaćanja zakupnine na period od 3 mjeseca zakupce poslovng prostora u vlasništvu lokalne samouprave, koji nijesu obavljali redovnu djelatnost po naredbi Ministarstva zdravlja (na zahtjev zakupca)
 5. Odložiti plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kao i naknade za legalizaciju bespravnih objekata na period 3 mjeseca za obveznikke koji imaju zaključene ugovore, sa dinamikom plaćanja u ratama (na zahtjev). Za navedeni period neće se obračunavati kamata za neizmirene dospjele obaveze.
 6. Svim izvođačima radova koji nijesu u mogućnosti da izvrše radove u ugovorenom roku, usled nedostatka materijala i radne snage, će se produžiti rok završetka radova, tj. sačiniti ankes ugovora, kako bi se izbjeglo plaćanje penala po osnovu neispunjenja obaveza utvrđenih ugovorom.
 7. Predlaže se oslobađanje plaćanja članskog doprinosa turističkoj organizaciji za 2020.godinu za period od 3 mjeseca, od važenja naredbi Ministarstva zdravlja zbog kojih nijesu obavljali djelatnost (na zahtjev obveznika).
 8. Zadužiti organe lokalne uprave, ustanove, privredna društa I javne službe čiji je osnivač Opština da kod nadležnog suda, odnosno javnog izvršitelja odmah zatraže odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije, te da ne podnose nove predloge za izvršenje, osim u slučajevima u kojima prijeti nastupanje zastarjelosti, za koje će takođe odmah nakon donošenja odluke kojom se određuje izvršenje, zatražiti njegovo odlaganje do isteka navedenog perioda.
 9. Odložiti plaćanje prireza porezu na dohodak fizičkih lica na period od 3 mjeseca poreskom obvezniku koji je pogođen naredbama Ministarstva zdravlja (na zahtjev poreskog obveznika).
 10. Predlaže se Odboru direktora Komunalnog preduzeća da oslobodi od plaćanja zakupce tezgi na pijaci za period od 3 mjeseca, koji ne rade zbog naredbe Ministarstva zdravlja, a imaju dugoročni zakup (na zahtjev zakupca).
 11. Odložiti prinudnu naplatu za sva fizička i pravna lica koja su pogođena naredbama Ministarstva zdravlja za period od 3 mjeseca, od početka primjene naredbi.

Izvor: bijelopolje.co.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor