Na Samogradu otkriveni objekti dužine 12 metara

Arheolozi Polimskog muzeja iz Berana nastavili su istraživanje koje je započeto još prije desetak godina na lokalitetu Samograd.

Rukovodilac Polimskog muzeja Predrag Lutovac kaže da su istražili i utvrdili dvije ranohrišćanske bazilike, od kojih se jedna nalazi unutar utvrđenja a druga na ulazu sa desne strane spoljašnjeg dijela.

image

STIJENE IZNAD SAMOGRADA

-MILOVAN NOVOVIĆ

– Samograd predstavlja značajno administrativno i vjersko središte i sva naša pažnja posvećena je da istražimo sve do tančina. Svake godine, u skladu sa našim skromnim mogućnostima, vršimo arheološka istraživanja. Istražili smo bedeme i arhitektonske ostatke, a svemu što otkrijemo na ovom lokalitetu pristupamo sa konzervatorskim mjerama kako bismo ih na pravi način sačuvali za dalja pokoljenja – kaže Lutovac i dodaje da su ove godine radili na akropoliji, odnosno posebno izdvojenom i uzvišenijem mjestu Samograda koje je opasano bedemima.

– Nadajući se da ćemo naći neke dvore, pristupili smo strpljivo radovima. I našli smo ogromne objekte, stambene i profane i najvjerovatnije magacinski prostor. Utvrdili smo da se tu nekada stanovalo i da se radi o dva objekta, čija dužina ide preko 12 metara. Našli smo i bronzani novac iz druge polovine trećeg vijeka, pa sve to Anastasija Drugog, odnosno do sredine petog vijeka – kaže Lutovac i naglašava da to govori o kontinuitetu života na ovim prostorima, gdje je povremeno zbog upada pljačkaških hordi skoro sve porušeno.

Prostor na kojem se nalaze ostaci zidina dviju crkava

Do sada su na ovom lokalitetu pronađeni arhitektonski ostaci dviju bazilika impozantnih dimenzija, otkriveno je spoljašnje platno zapadnog bedema u dužini od 50 m, otkrivena je nekropola u neposrednoj blizini utvrđenja. Pored ostataka nepokretnih kulturnih dobara, pronađen je i veliki broj pokretnih dobara koji će u nekom budućem periodu upotpuniti kulturnu baštinu Crne Gore…

Inače, Samograd datira iz ranog hrišćanskog perioda (IV–VI vijek nove ere). To je jedinstven manastirski prostor na kojem se nalaze ostaci zidina dviju crkava, od kojih je jedna iz ranohrišćanskog perioda, a druga sabornog tipa, očigledno moravskog stila iz perioda Nemanjića.

– Pred kraj trećeg vijeka Samograd je porušen, pa obnovljen, a pred kraj četvrtog vijeka nastupila je velika Konstantinova obnova utvrđenja. Onda sve traje do Justinijana, kada se proširuje Samograd. Sa pravom možemo reći da Samograd živi sve do kraja šestog i početka sedmog vijeka, kada Sloveni osvajaju ove prostore i uništavaju tadašnja antička utvrđenja – navodi Lutovac.

Samograd, koji se prostire na oko 1,2 hektara zemlje, činio je urbanu cjelinu, predstavljajući rimski utvrđeni grad. Poseban je po tome što je bio administrativno i vjersko središte, o čemu svjedoče ostaci bazilike i jedne crkve unutar zidina. Ovaj prostor je okružen sa sedam stijena (klirova) koje se uzdižu u visinu od 40 do 80 metara, pravilno raspoređenih u krug. Vidni su ostaci bedema između stijena, a u nekim dokumentima se naziva sedmoklirni grad ili kamen-grad.

izvor: dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor