MO: Katnić nam lično 2012. dostavio podatke o stažu

Iz Ministarstva odbrane, na čijem je čelu Olivera Injac, za Portal RTCG saopštili su da su na zahtjev Fonda PIO dostavili podatke o stažu glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića za period od 1.septembra 1985. godine do 11.marta 2005. godine,  a ti podaci dostavljeni na osnovu dokumentacije koju je ministarstvu dostavio lično Katnić 2012. godine.

Ministarstvo odbrane se izjasnilo o Katniću (foto: rtcg)

Kako su rekli iz Ministarstva odbrane za naš portal, u predmetnom postupku u svemu su postupili u skladu sa čl. 215 b Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je propisano da podatke o stažu osiguranja, zaradi i naknadi zarade za vojne osiguranike ostvarene po propisima koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu tog zakona Fondu obezbjeđuje organ državne uprave nadležan za poslove odbrane.

„Ministarstvo odbrane je na zahtjev Fonda PIO dostavilo podatke za period od 1.9.1985. godine do 11.3.2005. godine. Posebno ističemo da su predmetni podaci dostavljeni na osnovu dokumentacije koju je Ministarstvu dostavio lično Katnić 2012. godine, uz Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stažu i zaradi u Vojsci (to jest, na osnovu kopija: radne knjižice i Rješenja Vojnog suda u Podgorici o utvrđivanju penzijskog staža) i dosijea novčanih podataka, preuzetog 10.februara 2012. godine od Računovodstvenog centra, Sektor za budžet i finansije – Ministarstva odbrane Republike Srbije“, naveli su iz Ministarstva odbrane.

Kako su rekli, napominju da je Saša Čađenović kao punomoćnik Milivoja Katnića izvršio uvid u dosije novčanih primanja i zatražio da se izvrši kopiranje predmetne dokumentacije iz dosijea.

„Shodno predmetnom zahtjevu dokumentacija je kopirana i punomoćnik je obaviješten da kopiju tražene dokumentacije može preuzeti u službenim prostorijama Ministarstva odbrane, a što je imenovani i učinio dana 8.decembra 2021.godine. Dostavljanjem Fondu PIO Crne Gore Uvjerenja o zaradi i stažu za osiguranika Milivoja Katnića, Ministarstvo odbrane je ispunilo obavezu koja proizilazi iz člana 215 b Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, dok je dalji postupak bio u nadležnosti Fonda PIO Crne Gore“, podvukli su iz Ministarstva odbrane.

Naveli su kako imajući već citiranu odredbu zakona kao i činjenicu da je rješenjem ministra finansija i socijalnog staranja br. 16-04-02-13-27168/2 od 4.oktobra 2021.godine poništeno rješenje Fonda PIO – PJ Podgorica br.13-27168/1 od 25.avgusta 2021.godine i predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje, Ministarstvo odbrane je obavijestilo Katnića o svom postupanju u predmetnoj pravnoj stvari.

„Kopiju predmetnog rješenja Fonda PIO je uz zahtjev za promjenu podataka u matičnoj evidenciji koju vodi Ministarstvo odbrane dostavio Katnić, nakog čega je ovaj organ zakazao usmenu raspravu i pozvao imenovanog da pristupi u službene prostorije Ministarstva odbrane na dan 17.decembra 2021.godine, kao i da dostavi sve dokaze i iznese sve činjenice koje su od značaja za donošenje odluke u predmetnom postupku. Dana 15.decembra 2021.godine Milivoje Katnić je obavijestio ovaj organ da nije u mogućnosti da se odazove pozivu i zatražio odlaganje“, rekli su iz ministarstva.

Kako su podvukli, ističu činjenicu da je Ministarstvo odbrane Fondu PIO, kao i Milivoju Katniću, uredno dostavilo podatke o stažu osiguranja.

„Ti podaci predstavljaju podatke iz zvanične evidencije koju ovaj organ vodi po službenoj dužnosti i imaju značaj javne isprave sve do trenutka dok se, eventualno, u postupku izmjene podataka koji se vodi po zahtjevu imenovanog ne utvrdi osnovanost istog“, zaključili su iz Ministarstva odbrane.

Podsjetimo, Katnić je u zahtjevu od 24.juna prošle godine tražio utvrđivanje efektivnog staža osiguranja i staža osiguranja sa uvećanim trajanjem, za svo vrijeme osiguranja. Prvo rješenje Fonda Katnić je osporio kod Ministarstva finansija, koje ga je poništilo i postupak vratilo na ponovno odlučivanje.

Fond, čiji je direktor Ranko Aligrudić, tvrdi da je Katnić od 1.januara 1993.godine do 11.marta 2005. godine imao status profesionalnog vojnog lica.

„Podatke o stažu osiguranja i ostvarenim zaradama pri ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Fondu obezbjeđuje organ državne uprave nadležan za poslove odbrane“, navedeno je u rješenju koje je dostavljeno glavnom specijalnom tužiocu.

izvor: rtcg.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor