Milionske prevare preko osoba sa invaliditetom

Poslodavci osobe sa invaliditetom zvanično prijavljuju i na mjesečne zarade od preko osam hiljada eura jer im država uplaćuje 75 odsto ovog iznosa. Budžet lani zbog ovoga izgubio pet miliona euraZavod za zapošljavanje i Ministarstvo rada i socijalnog staranja sumnjaju da se kod isplata subvenzija iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom dešavaju velike zloupotrebe koju su taj Fond dovele u bankrot i napravile višemilionsku štetu državnom budžetu.

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciju i zapošljavanju lica sa invaliditetom iz ovog Fonda se poslodavcima koji zaposle osobe sa invaliditetom uplaćuje novac do 75 odsto bruto zarade na koju je prijavljena ta osoba. Zakon nema ograničenja iznosa zarade koje se može subvencionisati niti ukupni iznos koji se subvencioniše.

Dio poslodavaca i osoba sa invaliditetom je uočio tu zakonsku prazninu, pa su počeli da zaposlene osobe sa invaliditetom prijavljuju na neočekivano visoke zarade i po nekoliko hiljada eura a rekorder je prijavljena mjesečna bruto zarada od 8.456 eura. Zabilježeni su slučajevi i da osobe sa invaliditetom osnivaju svoje firme gdje sebe zapošljavaju na nenormalno visoke zarade a da im skoro jedini prihod budu subvencije od države.

Prevara se ogleda u tome da je osoba sa invaliditetom prijavljena na iznos od 8.456 eura mjesečne bruto zarade, a da od države dobija subvenciju od 75 odsto odnosno 6.342 eura. Ukupni porezi i doprinosi na tu bruto zaradu iznose oko 2.450 eura, tako da tom poslodavcu i osobi sa invaliditetom ostaje čista zarada od 3.900 eura mjesečno.

Ova osoba sa invaliditemo je angažovana kao konsultant na platu koja je duplo veća od plate predsjednika države i Vlade zajedno.

Ovaj Fond novac prihoduje od posebnog doprinosa kojeg uplaćuju svi poslodavci koji nemaju zaposlenu osobu sa invaliditetom, a iznosi po pet odsto prosječne zarade po ukupnom broju zaposlenih koje ima taj poslodavac.

Tako je taj Fond prošle godine prihodovao 9,8 miliona eura, dok su rashodi sa subvencije poslodavcima koji su zaposlili osobu sa invaliditetom 14,5 miliona eura, a razlika je nadoknađena iz državnog budžeta. Ovaj gubitak je nastao zbog sve većih zarada na koje se prijavljuju osobe sa invaliditetom, kao i rasta broja poslodavaca koja se prijavljuju za ove subvencije.

Koordinator Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Denis Martinović kazao je za “Vijesti” da su uočili ovaj problem i prostor za moguće zloupotrebe i da su ga prijavili Ministarstvi rada i socijalnog staranje.

”Većina osoba sa invaliditetom je prijavljena na zarade od minimalne do prosječne na nivou države, ali imamo i značajan broj prijavljenih na zarade i po nekoliko hiljada eura koji traže subvencije na te iznose šta nama odnosi sve veće količine novca iz Fonda i obesmišljava ovu humanu namjenu. Primjetili smo da su u početku i ovi prijavljivali osobe sa invaliditetom na uobičajne iznose zarada a da su onda te iznose sve više povećavali do ovog rekordnog iznosa od osam i po hiljada eura”, kazao je Martinović.

On je naveo da im zakon ne daje mogućnost da osporavaju i kontrolišu ove iznose već samo da ih plaćaju, zbog čega poziva na hitnu izmjenu zakona jer se broj poslodavaca koji na ovaj način traže subvencije rapidno povećava kao i iznosi koje država mora da isplaćuje, dok prihodi Fonda padaju što stvara troškove za budžet koji mora da nadoknadi tu razliku.

”Prihodi Fonda su u posljednje dvije godine smanjeni sa 10,5 na 9,8 miliona, a rashodi su povećani za četiri miliona. U prošloj godini je broj osoba koje traže subvencije ukupno povećan za 500, a samo za februar ove godine imamo još 160 novih zahtjeva. Treba hitno izmijeniti Zakon kojim bi se ograničio iznos zarade koja se može subvencionisati”, kazao je Martinović.

U 2017. godini broj poslodavaca koji je tražio ovakve subvencije je iznosio 214, a na kraju prošle godine bilo ih je 1.727, što je rast od 807 odsto za pet godina. Broj osoba sa invaliditetom za koje se uplaćuje subvencija povećan je sa 319 na 2.970.

Ministarstvo: Pokrenuli smo izmjenu zakona

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja su “Vijestima” kazali da su od Zavoda za zapošljavanje dobili informaciju o slučajevima isplate subvencija na natprosječno velike zarade.

”Iz ovih razloga, Zavod nije u mogućnosti redovno isplaćivati svoje obaveze, pa je potrebno vršiti rebalans budžeta ili često preusmjeravati sredstva. Dodatno, upućena je i inicijativa za izmjenu zakonske regulative kako bi se limitirao iznos subvencionirane zarade. Ministarstvo je pokrenulo određene aktivnosti kako bi se ovaj problem u što kraćem roku riješio. Uporedo sa ovim aktivnostima, radimo na donošenju novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom kao i Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, kada će se zaokružiti i značajno unaprijediti ova oblast”, naveli su iz Ministarstva.

Međutim, pitanje je kada će promjena Zakona biti usvojena zbog političke krize a ovaj Fond i državni budžet svakog mjeseca trpe veliku štetu.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor