Marković: Moramo dati do znanja onima koji rade nelegalno da uzimaju budućnost našoj djeci

Predsjednik Vlade Duško Marković pozvao je danas privrednike da zajedno sa Vladom rade na suzbijanju sive ekonomije koju je ocijenio kao ključni deficit naše ekonomije.

„Siva ekonomija je pogubna ne samo za ekonomski ambijent i poslovanje vaših kompanija, ona je pogubna za svijest našeg čovjeka. Mi moramo da pokažemo kao država da je rad na crno neetički, nedostojanstven i zakonom kažnjiv“ – rekao je predsjednik Vlade.

Premijer je rekao da borba protiv sive ekonomije iziskuje zajednički rad i Vlade i privrede i da se se ne može sve učiniti zakonima: „Mi ne možemo klimati glavom onima koji pored vas rade nelegalno. Moramo im dati do znanja da uzimaju budućnost našoj djeci“ – rekao je premijer.

 

Kao ilustraciju premijer je naveo činjenicu da 9.000 kompanija u našoj zemlji ima jednog zaposlenog što nije logično. „Šta je to? Prevara!“ – rekao je predsjednik Vlade.

„Moramo uvesti vanredno stanje u administraciji da se sa slabostima obračunamo“ – rekao je premijer dodajući da ne dopušta izgovore o podijeljenoj nadležnosti i da će imperativ djelovanja Vlade u 2019. biti rješavanje ove vrste izazova

Premijer je rekao da su svakoj našoj politici moramo imati u vidu onoga koji radi za nas, a to je pojedinac, zaposleni, radnik. Budući da je danas prezentirano dosta podataka – dodao je premijer – da je ovakvo političko stanje, ovakav kurs reformi i ovakav rezultat doprinio i uvećanju i rastu ne samo prometa nego i profita odnosno dobiti kompanija. „Ja bih volio da se dio tog profita ili dobiti preusmjeri na standard zaposlenih u kompanijama. Da to mi registrujemo već u ovih šest mjeseci naredne godine kao jedan novi pristup, a ja vam onda kažem da je onda realna priča … da se konačno krene u smanjenje poreskog opterećenja rada. Nema opravdanja da je to sada na nivou od 67 odsto. Nema biznis plana koji može da opravda tako visoke stope opterećenja. Mogao bih to da prećutim, jer znam šta ćete sjutra i vi i posebno sindikati, posebno nosioci političkog života u Crnoj Gori na ovo da kažu. Ali mi smo Vlada koja govori otvoreno, mi smo ljudi koji priznajemo slabosti. Ali smo mi i ljudi koji smo dužni i obavezni pred Ustavom i pred zakonom da dajemo odgovor na te slabosti“ – rekao je premijer Duško Marković u PKCG.

Predsjednik Marković je pozvao privrednike da rade na tome da se svi naši napori za unapređenje poslovnog ambijenta, za veće investicije i za veći nivo profita preliju na standard zaposlenih. „Ja vas pozivam da na tome zajedno radimo“ – rekao je premijer.

Govoreći o projekcijama za narednu godinu predsjednik Vlade je rekao da uvažava konzervativne projekcije Ministarstva finansija za 2019. godinu od 2,8 odsto, ali je dodao da očekuje daleko više.

„Kad bih znao da će biti 2,8 u 2019. danas bih podnio ostavku. … To poštujem, ali me to ne zanima! Hoću veći rast! Bez obzira što je snažna osnova, slažem se. Ali na toj snažnoj osnovi možempo da imamo 4,1, a ne 2,8. To treba da bude naš zadatak. Poštujemo procjene, ne smijemo da idemo ispod njih, ali moramo da ostvarimo više. Zbog vas, vaših zaposlenih, moramo da to ostvarimo zbog građana Crne Gore, zbog naše budućnosti i naše ekonomije. Ako nemamo razvijenu ekonomiju, ako nemamo dugoročno održiv rast nema sveukupnog napretka“ – rekao je premijer Duško Marković

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor