Likvidna sredstva u maju 1,46 milijardi eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u maju su iznosila 1,46 milijardi eura, što je 0,71 odsto manje nego u aprilu.

Prosječna likvidna sredstva u maju su u odnosu na isti mjesec prošle godine bila veća 31,65 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju maja iznosila je 5,59 milijardi eura i zabilježila je rast od 0,35 odsto u odnosu na april, dok je u odnosu na maj prošle godine porasla 17,61 odsto.

U strukturi aktive banaka, u maju su dominantno učešće od 63,71 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 21,88 odsto, hartije od vrijednosti sa 13,68 odsto, dok se 0,73 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 78,6 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 11,07 odsto, pozajmice sa 6,96 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,37 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju maja iznosio je 618,64 miliona eura i bilježi rast od 0,54 odsto na mjesečnom nivou, a na godišnjem nivou 2,06 odsto.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor