Kompanija Sport Billy dostavila najpovoljniju ponudu

Ponuda ulcinjske kompanije Sport Billy izabrana je za najpovoljniju na oglasu za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa ležišta Ristova ponta u Opštini Ulcinj.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude po javnom oglasu objavljena je na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija.

Ministarstvo je odluku donijelo na osnovu rang liste koju je utvrdila Tenderska komisija.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji imalo je domaće ili strano preduzeće ili drugo pravno lice, preduzetnik ili pojedinac, kao i konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Kada je riječ o kriterijumima, ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade i ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje vrijednovali su se sa po 30 poena, reference ponuđača sa 15, prosječni bruto prihod i profit u posljednje tri godine sa po deset i kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa pet bodova.

Ponuđači koji su željeli da učestvuju na javnom nadmetanju morali su prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor